17.11-18.11.2014

KULTUROWE ANALIZY PATRIOTYZMU

Konferencja "Kulturowe analizy patriotyzmu" 
termin | 17-18 listopada
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych, pl. Solidarności 1
              sesja plenarna godz. 9-30-14.00
              Wydział Nauk Społecznych UG, ul. Bażyńskiego 4


Rok 2014 to czas rocznic wielkich wydarzeń XX w., które wpłynęły na losy Polski – 100 lat od wybuchu I wojny światowej, 75 lat od rozpoczęcia II wojny światowej, 70 lat od Powstania Warszawskiego i 25 lat od wyborów 4 czerwca 1989. Tym bardziej warto pytać o to, jaki jest obecnie polski patriotyzm.

Celem interdyscyplinarnej konferencji jest refleksja nad pojęciem i zjawiskiem patriotyzmu. Nawiązując do myśli Michaela Billiga, angielskiego psychologa, socjologa, profesora nauk społecznych: jeśli chodzi o patriotyczne myślenie, nie wystarczy spytać, czym jest patriotyzm, ale co znaczy – w konkretnej sytuacji – gdy ktoś mówi, że jest patriotą. Jakie znaczenia nadaje temu komunikatowi autor, jakie sensy wydobywa z niego odbiorca, jakie konotacje płyną z kontekstu wypowiedzi i czy wiążą się z nią jakieś kulturowe, społeczne czy polityczne konsekwencje?

Początek konferencji o godzinie 9.30 w ECS, pl. Solidarnosci 1, sala wystaw czasowych. Następnie uczestnicy przeniosa się na Wydział Nauk Społecznych UG w Gdańsku, ul. Bażyńskiego 4, gdzie o godzinie 14.00 rozpoczną się sesje naukowe: "Patriotyzm mniejszościowy, regionalny, lokalny", "Naród – religia – pamięć. Między praktyką a refleksją artystyczną" oraz "Edukacyjne, naukowe i kulturowe dylematy patriotyzmu".

Program konferencji: KULTUROWE ANALIZY PATRIOTYZMU.pdf

ECS jest współorganizatorem konferencji.