Europejskie Centrum Solidarności to także ośrodek naukowo-badawczy prowadzony w ramach Wydziału Naukowego. Naszą ambicją jest organizowanie wykładów i spotkań oraz prowadzenie badań naukowych, które dotyczą najważniejszych problemów, przed jakimi stają dziś społeczeństwa. Budowanie kultury demokratycznej, kształtowanie tożsamości europejskiej, sprawiedliwość społeczna, nowe ruchy społeczne czy pytanie o to interpretację najnowszej historii Europy Środkowej i Wschodniej to tematy realizowanych projektów. Efekty pracy badawczej podsumowują wydawane przez nas książki z dziedziny socjologii, filozofii, nauk politycznych i historii, raporty oraz periodyki naukowe („Wolność i Solidarność”) i popularno-naukowe („New Eastern Europe”). Mamy nadzieję, że nasza pracą przyczyniamy się do zmiany wyobraźni społecznej i szukamy rozwiązań dla zmieniającego się świata. Wyniki działań udostępniamy w domenie publicznej w postaci e-booków i materiałów do eLearningu.

Konferencje

Seminaria i warszaty