WARSZTATY ROZWOJOWE [PL/RU/EN]PROGRAM DLA NOWYCH MIESZKAŃCÓW I MIESZKANEK GDAŃSKA (PL/RU/EN) 
inspirujące spotkania i dyskusje / warsztaty / spacery / wizyty studyjne / praktyka języka polskiego

miejsce | Europejskie Centrum Solidarności, plac Solidarności 1, Gdańsk
termin | wrzesień 2021 – styczeń 2022
czas | co druga sobota miesiąca
udział | bezpłatny
język | polski + wsparcie językowe (rosyjski, angielski)
rejestracja | do 5 września 2021,
przez formularz 
Uwaga! liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
szczegółowy program 


kontakt
Tatiana Guszczina

e-mail:
czesc@ecs.gda.pl
tel. +48 507 127 571

ПРИВЕТ! [RU]
Это я, твой город. Давай познакомимся?
ПРОГРАММА ДЛЯ НОВЫХ ЖИТЕЛЕЙ И ЖИТЕЛЬНИЦ ГДАНЬСКА
вдохновляющие встречи и дискуссии / мастер-классы / прогулки / студийные визиты / практика польского языка

место встреч | Европейский центр Солидарности, пл. Солидарности, 1, Гданьск
срок| сентябрь 2021 – январь 2022
время | каждая вторая суббота месяца
участие | бесплатное
язык | польский + языковая поддержка (русский, английский)
регистрация | до 5 сентября 2021,
посредством формы 
количество мест ограничено, определяющей будет очерёдность подачи заявок
подробная программа 

контакт
Татьяна Гущина

e-mail:
czesc@ecs.gda.pl
тел. +48 507 127 571

HELLO! [EN]
This is your city. Let’s get to know each other.

PROGRAMME FOR NEW RESIDENTS OF GDAŃSK
inspiring meetings and discussions / workshops / walks / study visits / Polish language practice

place | European Solidarity Centre, pl. Solidarności 1, Gdańsk
dates | September 2021 – January 2022
time | every second Saturday of the month
participation | free of charge
language | Polish + language support (Russian, English)
registration | until 5th September 2021,
using the online form  
number of places limited, applications are processed on a first-come, first-served basis
detailed program

сontaсt
Tatiana Gushchina

e-mail:
czesc@ecs.gda.pl
tel. +48 507 127 571