SPACERY [PL/ENG/RU]
Poznaj nowe miejsca i różne dzielnice Gdańska. W trakcie spacerów opowiemy o historii miasta, lokalnych ciekawostkach i aktualnej perspektywie życia w mieście.

wstęp | wolny
zapisy | formularz 


12.12.2020

WRZESZCZ GÜNTERA GRASSA | SPOTKANIE ONLINE
(UWAGA! ZMIANA SZCZEGÓŁÓW WYDARZENIA)

Wiecie, w której kamienicy urodził się Günter Grass? Jaką trasę spacerową wybrać, by poznać miejsca związane z życiem noblisty, a przy okazji zwiedzić zakątki Dolnego Wrzeszcza? Zapraszamy w sobotę na spotkanie, w ramach którego porozmawiamy o postaci niemieckiego pisarza związanego z Gdańskiem i jego kulturą.

język | polski
osoba prowadząca | Magdalena Stuedemann – Biblioteka ECS
termin | 12 grudnia, sobota, godz. 11.00–12.30
miejsce spotkania | zoom online -> https://zoom.us/j/96405061197 (Meeting ID: 96405061197)

GÜNTER GRASS’S WRZESZCZ | ONLINE MEETING
(ATTENTION! CHANGE IN THE DETAILS OF THE EVENT)
Do you know in which tenement house Günter Grass was born? And which walking route to choose to become acquainted with the places related to Noble Prize Winner’s life and to see interesting spots in the Wrzeszcz Dolny district? We invite you to take part in a Saturday meeting, during which we will talk about the German writer, who had a lot of common with Gdansk and its culture.
language | Polish

host | Magdalena Stuedemann – ESC Library
time | 12th December, Saturday, 11.00–12.30
venue | zoom online -> https://zoom.us/j/96405061197 (Meeting ID: 96405061197)


ВЖЕЩ ГЮНТЕРА ГРАССА | ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА

(ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ)

Вы знаете, в котором доходном доме родился Гюнтер Грасс? А какой маршрут для прогулки выбрать, чтобы познакомиться с местами, связанными с жизнью лауреата Нобелевской премии, и одновременно посетить уголки района Вжещ-Дольны? Приглашаем Вас в субботу на встречу, во время которой мы поговорим о немецком писателе, связанном с Гданьском и его культурой.

язык | польский
ведущая | Magdalena Stuedemann – Библиотека ЕЦС
время | 12 декабря, суббота, 11.00–12.30
место встречи | zoom online -> https://zoom.us/j/96405061197 (Meeting ID: 96405061197)


14.12.2020

MURAL KOBIETY WOLNOŚCI | SPOTKANIE ONLINE
(NOWE WYDARZENIE)

Mural przedstawia wyjątkowe kobiety Solidarności – opozycjonistki, robotnice, aktywistki, nauczycielki, artystki, lekarki. Były filarami solidarnościowego ruchu, który doprowadził do upadku komunizmu w Polsce. Bohaterki muralu zostały namalowane na podporach wiaduktu PKM na osiedlu Gdańsk Strzyża.

język | angielski
termin | 14 grudnia, poniedziałek, godz. 18.00–19.00
miejsce spotkania | zoom online -> https://zoom.us/j/96067371460 -> Meeting ID: 960 6737 1460) ✅
osoba prowadząca | Anna Miler – lokalna aktywistka, współautorka historycznych projektów takich jak „Stocznia Jest Kobietą”, „Metropolitanka” i „Kobiety dla demokratycznej (r)ewolucji”.
Anna Eichler – malarka, edukatorka, dyrektorka artystyczna w agencji muralowej RedSheels


THE WOMEN OF FREEDOM MURAL | MEETING ONLINE
(NEW EVENT)

Exceptional women of the Solidarity trade union - oppositionists, workers, activists, teachers, artists, doctors. They were the pillars of the Solidarity movement that led to the fall of communism in Poland. The mural protagonists were depicted on the supports of an PKM overpass at the Gdańsk Strzyża housing estate.

language | English
date | 14 December, Monday, 18.00 – 19.00
venue | zoom online -> https://zoom.us/j/96067371460 -> Meeting ID: 960 6737 1460)
facilitators | Anna Miler – local activist, co-author of historical projects including ‘Shipyard is a Woman’, ‘Metropolitanka’ and ‘Women for Democratic (R)evolution’
Anna Eichler - painter, educator and the art director in RedSheels, the all-female mural painting crew


МУРАЛ ЖЕНЩИНЫ СВОБОДЫ | ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА
(НОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ)

На мурале изображены исключительные женщины «Солидарности» - оппозиционерки, работницы, активистки, учительницы, художницы, врачи. Героини мурала изображены на опорах виадука PKM в микрорайоне Гданьск Стжижа. Эти женщины были столпами движения «Солидарность», приведшего к краху коммунизма в Польше.

язык | английский
время проведения | 14 декабря, 18.00–19.00
место встречи | zoom online -> https://zoom.us/j/96067371460 -> Meeting ID: 960 6737 1460)
ведущая | Аня Милер, Анна Эйхлер