Historia pewnej wolności

To hasło, którym ECS świętuje 10 urodziny siedziby przy pl. Solidarności 1 w Gdańsku. Opowiadamy o dwóch wymiarach historii: tej uniwersalnej i osobistej.

Jestem postacią fikcyjną

Zapraszamy na projekcję dokumentu oraz spotkanie z Andrzejem Sewerynem i producentką filmu Katarzyną Kubacką-Seweryn.

Strefa Młodzi Wiedzą

O młodych, dla młodych, z młodymi – zapraszamy na cykl wydarzeń adresowanych do młodzieży z województwa pomorskiego. Spotkania i warsztaty planowane są raz bądź dwa razy w miesiącu, za każdym razem w innym ośrodku regionalnym.

Teraz w ECS

Wszystkie wydarzenia

Wystawa stała

Narodziny Solidarności

Sala A

Największym skarbem wystawy są Tablice 21 Postulatów, wpisane na listę międzynarodowego projektu UNESCO „Pamięć Świata”, zawierającą najbardziej wartościowe dokumenty o światowym znaczeniu

wystawa stała Fot. Renata Dąbrowska

Siła bezsilnych

Sala B

Za pragnienie wolności wielu zapłaciło życiem. W grudniu 1970 roku od milicyjnych kul zginęło na Wybrzeżu 45 osób

wystawa stała Fot. Renata Dąbrowska

Solidarność
i nadzieja

Sala C

Dziesięć milionów Polaków przystąpiło do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, kiedy na mocy Porozumień Sierpniowych w 1980 roku powstała jedyna w krajach komunistycznych wolna i masowa organizacja społeczna

wystawa stała Fot. Renata Dąbrowska

Wojna ze społeczeństwem

Sala D

Masowe aresztowania, brutalne rozbijanie strajków i demonstracji, delegalizacja związku Solidarność – 13 grudnia 1981 roku ogłoszono w Polsce stan wojenny

wystawa stała

Droga
do demokracji

Sala E

Szacuje się, że w latach 80. w Polsce działało niezależnie od systemu władzy co najmniej 400 organizacji, grup, ruchów i środowisk tworzonych przez młodych i dla młodych

wystawa stała

Triumf wolności

Sala F

Bezkrwawa rewolucja w Polsce przyczyniła się do upadku Muru Berlińskiego i dyktatur w kolejnych krajach Europy Środkowej i Wschodniej

wystawa stała Fot. Renata Dąbrowska

Kultura pokojowych przemian

Sala G

Idee solidarności i pokojowej walki o prawa człowieka w imię wolności niosą na całym świecie we wszystkich czasach ludzie różnych narodowości, kolorów skóry i wyznań

wystawa stała Fot. Renata DąbrowskaWystawa STOCZNIA

STOCZNIA Człowiek. Przemysł. Miasto

STOCZNIA to pierwsza kompleksowa wystawa o historii państwowego przemysłu stoczniowego w Gdańsku, dokumentująca ponad 150 lat dziejów miasta.

Wystawa STOCZNIA:: Stoczniowcy podczas pracy. Fot. Janusz Uklejewski / PAP