Noc Muzeów 2024

Animacje na wystawie stałej, spacer po wystawie STOCZNIA z dawnym stoczniowym socjologiem w roli przewodnika, warsztaty dla rodzin z dziećmi i miłośników rękodzieła, silent disco, DJ i chillout music, projekcje filmowe i bookcrossing – to tylko niektóre atrakcje w Noc Muzeów 2024 w Europejskim Centrum Solidarności

Rodzinne odkrywanie wystaw ECS

Jeśli chcecie poznać najnowszą historię Polski, odkryć moc słowa „solidarność” i dowiedzieć się, jak wielkim zakładem była Stocznia Gdańska, to mamy dla was dwa różne tematy spacerów po wystawie stałej oraz spacer po wystawie Stocznia.

Lider

warsztaty edukacyjne inspirowane biografią przywódcy demokratycznej opozycji Lecha Wałęsy

Strefa Młodzi Wiedzą

O młodych, dla młodych, z młodymi – zapraszamy na cykl wydarzeń adresowanych do młodzieży z województwa pomorskiego. Spotkania i warsztaty planowane są raz bądź dwa razy w miesiącu, za każdym razem w innym ośrodku regionalnym.

Teraz w ECS

Wszystkie wydarzenia

Wystawa stała

Narodziny Solidarności

Sala A

Największym skarbem wystawy są Tablice 21 Postulatów, wpisane na listę międzynarodowego projektu UNESCO „Pamięć Świata”, zawierającą najbardziej wartościowe dokumenty o światowym znaczeniu

wystawa stała Fot. Renata Dąbrowska

Siła bezsilnych

Sala B

Za pragnienie wolności wielu zapłaciło życiem. W grudniu 1970 roku od milicyjnych kul zginęło na Wybrzeżu 45 osób

wystawa stała Fot. Renata Dąbrowska

Solidarność
i nadzieja

Sala C

Dziesięć milionów Polaków przystąpiło do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, kiedy na mocy Porozumień Sierpniowych w 1980 roku powstała jedyna w krajach komunistycznych wolna i masowa organizacja społeczna

wystawa stała Fot. Renata Dąbrowska

Wojna ze społeczeństwem

Sala D

Masowe aresztowania, brutalne rozbijanie strajków i demonstracji, delegalizacja związku Solidarność – 13 grudnia 1981 roku ogłoszono w Polsce stan wojenny

wystawa stała

Droga
do demokracji

Sala E

Szacuje się, że w latach 80. w Polsce działało niezależnie od systemu władzy co najmniej 400 organizacji, grup, ruchów i środowisk tworzonych przez młodych i dla młodych

wystawa stała

Triumf wolności

Sala F

Bezkrwawa rewolucja w Polsce przyczyniła się do upadku Muru Berlińskiego i dyktatur w kolejnych krajach Europy Środkowej i Wschodniej

wystawa stała Fot. Renata Dąbrowska

Kultura pokojowych przemian

Sala G

Idee solidarności i pokojowej walki o prawa człowieka w imię wolności niosą na całym świecie we wszystkich czasach ludzie różnych narodowości, kolorów skóry i wyznań

wystawa stała Fot. Renata DąbrowskaWystawa STOCZNIA

STOCZNIA Człowiek. Przemysł. Miasto

STOCZNIA to pierwsza kompleksowa wystawa o historii państwowego przemysłu stoczniowego w Gdańsku, dokumentująca ponad 150 lat dziejów miasta.

Wystawa STOCZNIA:: Stoczniowcy podczas pracy. Fot. Janusz Uklejewski / PAP