LIVE / początek transmisji 12.00
Święto Wolności i Praw Obywatelskich

Święto Wolności i Praw Obywatelskich

Święto Wolności
i Praw Obywatelskich

/ Pokolenia wolności

2–4 czerwca 2023
Gdańsk

Stocznia. Drugie życie

konkurs fotograficzny

Strefa Młodzi Wiedzą

projekt młodzieżowy

STOCZNIA

Opowiadamy wystawę

Teraz w ECS

Zdjęcie: Wystawa mówiona

Wystawa mówiona

  • animacje na wystawach
  • wystawa stała wystawa Stocznia
  • wstęp biletowany
Zdjęcie: Strefa Społeczna

Strefa Społeczna

  • miejsce spotkania i debaty
  • plac Porozumienia Gdańskiego Droga do Wolności
  • wstęp wolny
Zdjęcie: Moda w PRL

Moda w PRL

  • konferencja naukowa
  • biblioteka ECS (1 piętro)
  • wstęp wolny
Wszystkie wydarzenia

Wystawa stała

Narodziny Solidarności

Sala A

Największym skarbem wystawy są Tablice 21 Postulatów, wpisane na listę międzynarodowego projektu UNESCO „Pamięć Świata”, zawierającą najbardziej wartościowe dokumenty o światowym znaczeniu

Siła bezsilnych

Sala B

Za pragnienie wolności wielu zapłaciło życiem. W grudniu 1970 roku od milicyjnych kul zginęło na Wybrzeżu 45 osób

Solidarność i nadzieja

Sala C

Dziesięć milionów Polaków przystąpiło do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, kiedy na mocy Porozumień Sierpniowych w 1980 roku powstała jedyna w krajach komunistycznych wolna i masowa organizacja społeczna

Wojna ze społeczeństwem

Sala D

Masowe aresztowania, brutalne rozbijanie strajków i demonstracji, delegalizacja związku Solidarność – 13 grudnia 1981 roku ogłoszono w Polsce stan wojenny

Droga do demokracji

Sala E

Szacuje się, że w latach 80. w Polsce działało niezależnie od systemu władzy co najmniej 400 organizacji, grup, ruchów i środowisk tworzonych przez młodych i dla młodych

Triumf wolności

Sala F

Bezkrwawa rewolucja w Polsce przyczyniła się do upadku Muru Berlińskiego i dyktatur w kolejnych krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Kultura pokojowych przemian

Sala G

Idee solidarności i pokojowej walki o prawa człowieka w imię wolności niosą na całym świecie we wszystkich czasach ludzie różnych narodowości, kolorów skóry i wyznań

Instagram