Święto Wolności
i Praw Obywatelskich

Nabór organizacji
do Strefy Społecznej
/ zgłoszenia do 24 kwietnia

STOCZNIA

Opowiadamy wystawę

STOCZNIA

Człowiek. Przemysł. Miasto

/ wystawa czasowa

Teraz w ECS

Zdjęcie: Jestem z Gdańska

Jestem z Gdańska

  • warsztaty dla rodzin
  • wystawa stała teren dawnej Stoczni Gdańskiej
  • wstęp biletowany
Zdjęcie: Stocznia malucha

Stocznia malucha

  • warsztaty dla rodzin
  • sala warsztatowa nr 1 (3 piętro)
  • wstęp biletowany
Zdjęcie: Wolna sobota

Wolna sobota

  • warsztaty dla rodzin
  • sala warsztatowa nr 1 (3 piętro)
  • wstęp biletowany
Wszystkie wydarzenia

Wystawa stała

Narodziny Solidarności

Sala A

Największym skarbem wystawy są Tablice 21 Postulatów, wpisane na listę międzynarodowego projektu UNESCO „Pamięć Świata”, zawierającą najbardziej wartościowe dokumenty o światowym znaczeniu

Siła bezsilnych

Sala B

Za pragnienie wolności wielu zapłaciło życiem. W grudniu 1970 roku od milicyjnych kul zginęło na Wybrzeżu 45 osób

Solidarność i nadzieja

Sala C

Dziesięć milionów Polaków przystąpiło do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, kiedy na mocy Porozumień Sierpniowych w 1980 roku powstała jedyna w krajach komunistycznych wolna i masowa organizacja społeczna

Wojna ze społeczeństwem

Sala D

Masowe aresztowania, brutalne rozbijanie strajków i demonstracji, delegalizacja związku Solidarność – 13 grudnia 1981 roku ogłoszono w Polsce stan wojenny

Droga do demokracji

Sala E

Szacuje się, że w latach 80. w Polsce działało niezależnie od systemu władzy co najmniej 400 organizacji, grup, ruchów i środowisk tworzonych przez młodych i dla młodych

Triumf wolności

Sala F

Bezkrwawa rewolucja w Polsce przyczyniła się do upadku Muru Berlińskiego i dyktatur w kolejnych krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Kultura pokojowych przemian

Sala G

Idee solidarności i pokojowej walki o prawa człowieka w imię wolności niosą na całym świecie we wszystkich czasach ludzie różnych narodowości, kolorów skóry i wyznań