SOLIDARNI Z UKRAINĄ

/ 10 rocznica napaści Rosji na Ukrainę i 2 rocznica pełnoskalowej wojny

STOCZNIA

Dźwigamy historię

Rodzinne odkrywanie wystaw ECS

rodzinne odkrywanie wystaw ECS

Lider

warsztaty edukacyjne inspirowane biografią przywódcy demokratycznej opozycji Lecha Wałęsy

Strefa Młodzi Wiedzą

projekt młodzieżowy

Polacy i Ukraińcy, jesteśmy jedną rodziną. Trzymajmy się razem, nie dajmy się podzielić!

Dwa lata temu Rosja napadła Ukrainę, aby odebrać naszym sąsiadom ich wolność
i suwerenność. To była druga rosyjska agresja na to demokratyczne państwo. Wojna trwa już od dziesięciu lat. Pamiętajmy, że w lutym 2014 roku Putin zajął Krym
i wschodnie regiony Ukrainy, naruszając jej nietykalność, którą Rosja po 1991 roku
w wielu międzynarodowych dokumentach gwarantowała. Pełnoskalowa inwazja Rosji dwa lata temu przekształciła napaść na Ukrainę w największy, po II wojnie światowej, konflikt militarny na naszym kontynencie. Nie dotyczy on tylko regionu, nie odbywa się gdzieś na peryferii, jest globalną walką między demokracjami a dyktaturami. Agresora wspierają inne państwa autorytarne, wręcz totalitarne – Chiny, Iran, Korea Północna. Co gorsza, wysiłek Ukrainy umniejszany jest również przez populistów pokroju Donalda Trumpa. Wojna za naszą wschodnią granicą rozstrzyga przyszłość Europy,
a także całego ładu politycznego na świecie. Pytanie brzmi: świat zdominują demokracje czy dyktatury łamiące prawa człowieka?

Basil Kerski dyrektor ECS

Pełna treść oświadczenia

Teraz w ECS

Wszystkie wydarzenia

Wystawa stała

Narodziny Solidarności

Sala A

Największym skarbem wystawy są Tablice 21 Postulatów, wpisane na listę międzynarodowego projektu UNESCO „Pamięć Świata”, zawierającą najbardziej wartościowe dokumenty o światowym znaczeniu

Siła bezsilnych

Sala B

Za pragnienie wolności wielu zapłaciło życiem. W grudniu 1970 roku od milicyjnych kul zginęło na Wybrzeżu 45 osób

Solidarność
i nadzieja

Sala C

Dziesięć milionów Polaków przystąpiło do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, kiedy na mocy Porozumień Sierpniowych w 1980 roku powstała jedyna w krajach komunistycznych wolna i masowa organizacja społeczna

Wojna ze społeczeństwem

Sala D

Masowe aresztowania, brutalne rozbijanie strajków i demonstracji, delegalizacja związku Solidarność – 13 grudnia 1981 roku ogłoszono w Polsce stan wojenny

Droga
do demokracji

Sala E

Szacuje się, że w latach 80. w Polsce działało niezależnie od systemu władzy co najmniej 400 organizacji, grup, ruchów i środowisk tworzonych przez młodych i dla młodych

Triumf wolności

Sala F

Bezkrwawa rewolucja w Polsce przyczyniła się do upadku Muru Berlińskiego i dyktatur w kolejnych krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Kultura pokojowych przemian

Sala G

Idee solidarności i pokojowej walki o prawa człowieka w imię wolności niosą na całym świecie we wszystkich czasach ludzie różnych narodowości, kolorów skóry i wyznań
Wystawa STOCZNIA

STOCZNIA Człowiek. Przemysł. Miasto

STOCZNIA to pierwsza kompleksowa wystawa o historii państwowego przemysłu stoczniowego w Gdańsku, dokumentująca ponad 150 lat dziejów miasta.