(PL/RU/EN)
PROGRAM DLA NOWYCH MIESZKAŃCÓW I MIESZKANEK GDAŃSKA
inspirujące spotkania i dyskusje / warsztaty / spacery / wizyty studyjne / praktyka języka polskiego

WARSZTATY ROZWOJOWE
Zapraszamy na warsztaty dla osób dorosłych, które rozpoczynają lub rozpoczęły nowe życie w Polsce.
szczegóły 

KAWIARENKA JĘZYKOWA
Uczysz się polskiego i chcesz porozmawiać o bieżących wydarzeniach i kulturze? Przyjdź na otwarte spotkania dyskusyjne. Poznaj innych mieszkańców i mieszkanki Gdańska.
szczegóły 

ПРИВЕТ! [RU]
Это я, твой город. Давай познакомимся?
ПРОГРАММА ДЛЯ НОВЫХ ЖИТЕЛЕЙ И ЖИТЕЛЬНИЦ ГДАНЬСКА
вдохновляющие встречи и дискуссии / мастер-классы / прогулки / студийные визиты / →
практика польского языка


СЕМИНАРЫ ПО РАЗВИТИЮ
Приглашаем на семинары для взрослых, которые начинают или уже начали новую жизнь в Польше.
Подробнее 

РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ
Вы изучаете польский и хотите поговорить о текущих событиях и культуре? Приходите на открытые дискуссионные встречи. Познакомьтесь с другими жителями и жительницами Гданьска.
Подробнее 

HELLO! [EN]
This is your city. Let’s get to know each other. :-)
PROGRAMME FOR NEW RESIDENTS OF GDAŃSK
inspiring meetings and discussions / workshops / walks / study visits / Polish language practice

DEVELOPMENT WORKSHOPS
We invite you to workshops for adults who are starting or have already started a new life in Poland.
more details 

SPEAKING CLUB
You are learning Polish and would like to talk about current events and culture? Come to the open discussion meetings. Get to know the other residents of Gdańsk.
more details