• Zmiany
  • 16/07, wtorek | czynna od 13.00
  • Godziny otwarcia
  • poniedziałek | 11–17
  • wtorek | 11–16
  • środa | 11–17
  • czwartek – piątek | 11–16
  • sobota – niedziela | nieczynna

Jesteśmy biblioteką naukową o charakterze publicznym. Ze względu na zakres tematyczny zbiorów zaliczamy się do bibliotek specjalnych. Działamy w ramach większej jednostki będącej instytucją kultury zarejestrowaną również jako instytucja naukowa. Obsługując macierzystą instytucję jesteśmy jednocześnie tzw. biblioteką fachową.

O naukowym charakterze biblioteki decyduje rodzaj posiadanych zbiorów, naukowy sposób ich opracowania – spełniający wymogi wymiennych, międzynarodowych standardów katalogowania (biblioteka ECS od 2008 r. współtworzy narodowy katalog Nukat), naukowy warsztat informacyjny (katalogi, repozytoria tekstów, bibliograficzne bazy danych) oraz naukowy rodzaj działalności (np. opracowywanie bibliografii Solidarności).

Biblioteka ECS nie posiada formalnie statusu biblioteki naukowej, jednak wymienione wyżej cechy już ją w tej kategorii sytuują.

Z kolei o publicznym charakterze biblioteki decyduje środowisko, które ona obsługuje. Biblioteka ECS, mając zbiory naukowe prowadzi jednocześnie – w odróżnieniu od naukowych bibliotek akademickich, nastawionych głównie na proces dydaktyczny – dodatkową działalność kulturalną i edukacyjną na rzecz lokalnej społeczności. Kształtuje kulturę czytelniczą, organizuje życie kulturalne, propaguje pozytywne wzorce spędzania czasu wolnego.