Europejskie Centrum Solidarności
oraz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

STAN WOJENNY I STANY NADZWYCZAJNE

14–15 grudnia 2021
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

Call for Papers

Zakres tematyczny konferencji:

STAN WOJENNY W POLSCE
 1. Okoliczności wprowadzenia stanu wojennego
 2. Opozycja demokratyczna w okresie stanu wojennego w Polsce
 3. Reakcja społeczności międzynarodowej na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce
 4. Opór społeczny i walka z dyktaturą gen. Wojciecha Jaruzelskiego
 5. Prawa człowieka i wolności obywatelskie w okresie stanu wojennego
STANY NADZWYCZAJNE W PAŃSTWACH NIEDEMOKRATYCZNYCH
 1. Zamach majowy i „ucieczka od wolności” w okresie dwudziestolecia międzywojennego
 2. Czy komuniści objęli rządy w wyniku zamachów stanu? „Taktyka salami” po II wojnie światowej
 3. Generał Wojciech Jaruzelski na tle innych przywódców niedemokratycznych
 4. Zamachy stanu w Ameryce Łacińskiej
 5. Zamach stanu jako narzędzie wojny wywiadowczej (interwencje CIA w Iranie i Ameryce Łacińskiej)
 6. Wychodzenie ze stanów wojennych w Europie Środkowo–Wschodniej
 7. Stany nadzwyczajne w niedemokratycznych państwach azjatyckich
STANY NADZWYCZAJNE W PAŃSTWACH DEMOKRATYCZNYCH
 1. Stany nadzwyczajne w systemie konstytucyjnym RP
 2. Zarządzanie kryzysowe w czasie pandemii. Ograniczenie praw obywatelskich a pokusa autorytaryzmu
 3. Gospodarka wobec ograniczeń związanych ze stanem wyjątkowym. W poszukiwaniu narzędzi gospodarczych
 4. Znaczenie legitymizacji władzy politycznej w okresie zagrożenia dla bezpieczeństwa
 5. Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego
STANY NADZWYCZAJNE A PRAWA CZŁOWIEKA
 1. Mechanizm derogacji praw człowieka
 2. Stany nadzwyczajne a orzecznictwo międzynarodowych sądów i organów ochrony praw człowieka
 3. Praktyka organizacji międzynarodowych (organizacje systemu NZ i organizacje regionalne) w sytuacji stanów nadzwyczajnych
 4. Stany nadzwyczajne a katastrofy naturalne i wywołane czynnikiem ludzkim
 5. Prawa człowieka a stany nadzwyczajne w kontekście pandemii COVID-19

ORGANIZATORZY
Europejskie Centrum Solidarności / Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Za udział w sesji nie pobieramy opłaty konferencyjnej.

Aby zgłosić się na konferencję, należy wypełnić formularz rejestracyjny do 15 września 2021 roku → dostępny pod tym hyperlinkiem.

Artykuły pokonferencyjne zostaną opublikowane w punktowanym przez MNiSW wydawnictwie naukowym.

INFORMACJE
dr Jakub Kufel
e-mail: stanynadzwyczajne@umk.pl