AMBASADOR NOWEJ EUROPYNagroda AMBASADOR NOWEJ EUROPY przyznawana jest corocznie za najlepszą publikację
wydaną w języku polskim, która w sposób nowatorski przedstawia historyczne procesy
lub aktualne doświadczenia Europejczyków, obserwowane z poziomu relacji społecznych
i aktywności obywatelskich, zachodzących w obszarach kultury, edukacji, polityki
i gospodarki. Książka musi być opublikowana przez polskie wydawnictwo.


organizatorzy | ECS, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu