Europejskie Centrum Solidarności to nowoczesna instytucja kultury, która utrwala pamięć o naszym największym sukcesie obywatelskim – zwycięstwie Solidarności. Stanowi muzeum upamiętniające rewolucję Solidarności i upadek komunizmu w Europie, ale też ośrodek edukacyjny, centrum badawczo-naukowe, archiwum, bibliotekę i mediatekę. A wreszcie przestrzeń publiczną, miejsce spotkań obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za rozwój demokracji: strefę praktykowania solidarności i obywatelskości.

Wierzymy, że z doświadczenia Sierpnia ’80 możemy również dziś czerpać energię społeczną, a w dziedzictwie Solidarności wciąż bije źródło ożywczych dla Europy idei.
Cieszymy się, że w tym miejscu jesteśmy razem – Europejczycy, Polacy, mieszkańcy Pomorza i wszyscy, którzy czują się związani z etosem Solidarności.
Wierzę, że nieraz będziemy się spotykać w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Basil Kerski
dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności