Państwo prawa to takie, w którym obowiązujące prawo ma pozycję nadrzędną, wiąże rządzących i wyznacza zakres ich kompetencji, a obywatelom gwarantuje prawa i wolności / → więcej
termin | 26 stycznia 2021
WYGASZANIE PAŃSTWA PRAWA?

goście
prof. dr hab. Ewa Łętowska | pierwsza Rzecznik Praw Obywatelskich, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, członek rzeczywisty PAN i członek czynny PAU
prof. dr hab. Włodzimierz Piotr Wróbel | sędzia Sądu Najwyższego, Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dorota Zabłudowska | sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe, członkini Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia

widownię reprezentują
Adam Sobina, student ekonomii, Uniwersytet Gdański
Szymon Tasiemski, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

moderator | prof. dr hab. Jerzy Zajadło, Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, członek-korespondent PAN i PAU
„Dziad”, „Dziadostwo”, „Dziadowanie” – słychać dziś podczas protestów ulicznych, gdzie prym wiodą młodzi ludzie. Czy żyjemy w epoce politycznego dziadocenu? Młodzi rzucają rękawice starym? Dokąd doprowadzą nas protesty na polskich ulicach, wyprowadzone w imię obrony wolności kobiet? / → więcej
termin | 1 grudnia 2020
KONIEC EPOKI DZIADOCENU?
STRAJKI KOBIET JAKO STARCIE POKOLEŃ

goście
dr hab. Agnieszka Graff | badaczka feminizmu i ruchów antygender, Uniwersytet Warszawski
dr Magdalena Muszel | antropolożka kultury i socjolożka, prezeska zarządu Fundacji Zatoka
prof. Tomasz Besta | psycholog, Uniwersytet Gdański
prof. Jacek Raciborski | socjolog, Uniwersytet Warszawski

widownię reprezentują
inż. Wiktoria Polacka-Hołdys, studentka prawa i administracji, Uniwersytet Gdański,
Adam Sobina, student ekonomii, Uniwersytet Gdański
Szymon Tasiemski, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

moderator | dr Grzegorz Piotrowski, ECS
Mianem katolików określa się ok. 90 proc. Polek i Polaków. Co dziesiąta osoba ocenia swoją wiarę jako głęboką. Jednocześnie jedna czwarta katolików uczestniczy w praktykach religijnych, a jeszcze mniejsza część jest świadoma podstawowych kanonów wiary / → więcej
termin | 20 października 2020
KOŚCIÓŁ WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM

goście
ks. prof. dr hab. Adam Świeżyński | filozof, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Artur Nowak | adwokat, publicysta i pisarz
Justyna Zorn | aktywistka z Gdynia, organizatorka protestów pod kurią gdańską i apelu do papieża Franciszka w sprawie pedofilii w polskim Kościele

moderator | dr Piotr Szeląg, doktor prawa kanonicznego
Jak wynika z raportu „Kondycja organizacji pozarządowych w Polsce 2018”, w naszym kraju działa ok. 143 tys. organizacji, stowarzyszeń i fundacji. Przeciętne stowarzyszenie zrzesza 30 osób, z czego prawdziwie aktywnych jest 10. Wolontariuszki i wolontariuszy angażuje 63% organizacji, przeciętnie 6 osób rocznie. Z rachunków wynika, że ponad 5 mln obywateli samoorganizuje się w jakiejś dobrej sprawie. Czy to dużo w niemal 38-milionowym kraju? / → więcej
termin | 4 czerwca 2020
CZY MOŻLIWE JEST DOBRE SPOŁECZEŃSTWO BEZ AKTYWNYCH OBYWATELI?

goście
prof. dr hab. Tomasz Besta | Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
mgr Małgorzata Łukianow | Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
dr Grzegorz Piotrowski | Europejskie Centrum Solidarności, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

moderator | prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
Do internetu wyciekły dane tysięcy sędziów i prokuratorów, które miała w swoich zasobach Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, oraz ok. 5 tys. osób, studentów i pracowników Politechniki Warszawskiej. Samorządy broniły naszych danych przed bezprawnych, ich zdaniem, żądaniem przekazania ich Poczcie Polskiej na użytek wyborów prezydenckich ogłoszonych na 10 maja. Na ile gromadzenie i przechowywanie danych osobowych jest dla obywatela bezpieczne? I gdzie w sieci czai się przestępca? / → więcej
termin | 18 maja 2020
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ

goście
dr WOJCIECH WIEWIÓROWSKI | prawnik, Europejski Inspektor Ochrony Danych, Bruksela
dr EDYTA BIELAK-JOMAA | prawniczka, do niedawna generalna inspektor ochrony danych osobowych, a potem prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
KLAUDIA SKELNIK | wiceprezes spółki Pomorskie Biuro Inspektorów Ochrony Danych, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku (manager kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne)
moderator | dr JAKUB KUFEL, Europejskie Centrum Solidarności, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie)
„Koronawirus jest przykrywką do wprowadzenia sieci 5G”, „Bill Gates sfinansował produkcję wirusa”, „picie alkoholu odkaża od środka” – fałszywe informacje codziennie zalewają sieć, są czytane, komentowane, przesyłane dalej… / → więcej
termin | 4 maja 2020
FAKE NEWS I FARMY TROLLI

goście
prof. JOLANTA MAĆKIEWICZ | językoznawczyni i medioznawczyni, badaczka języka wypowiedzi medialnych, Uniwersytet Gdański
PAWEŁ TERPIŁOWSKI | redaktor naczelny serwisu demagog.org.pl, sprawdza prawdomówność polityków, walczy z fałszywymi newsami i manipulacją w Internecie
WOJCIECH CIEŚLA | redaktor tygodnika Newsweek, pięciokrotnie nominowany do nagrody Grand Press w kategorii dziennikarstwo śledcze
Żyjemy w dobie niezwykłego postępu technologicznego w tym upowszechnienia Internetu. Internet spowodował przeniesienie wielu form życia społecznego do przestrzeni cyfrowej. Dokonujemy bardzo wiele zakupów w Internecie, kupujemy nie tylko odzież czy kosmetyki, kupujemy również bilety lotnicze, kolejowe i autobusowe, bilety do kina, teatru, opery, filharmonii czy też bilety na wydarzenia sportowe. Administracja państwowa nie pozostała w tyle oferując elektroniczny dostęp do urzędów i stale powiększając zakres usług świadczonych przez internet / → więcej
termin | 27 kwietnia 2020
WYKLUCZENIE CYFROWE

goście
dr MACIEJ DĘBSKI | socjolog i badacz społeczny, Uniwersytet Gdański
dr KRZYSZTOF STACHURA | socjolog i badacz społeczny, Uniwersytet Gdański
ADAM SOBINA | uczeń, I LO im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku
SZYMON TASIEMSKI | uczeń, I LO im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku

moderator | dr GRZEGORZ PIOTROWSKI | antropolog kulturowy i filozof, ECS

Zachęcamy do oglądania popularnych cykli ECS oraz zapisów konferencji i seminariów, a także wirtualnego wertowania zbiorów ECS