WSZYSTKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE    → szczegóły

ALL PUBLIC SPACES OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE HAVE BEEN CLOSED   → details

CZEŚĆ! | POROZMAWIAJMY! [PL/ENG/RU]

[PL]
POROZMAWIAJMY!

po polsku / o kulturze / o bieżących wydarzeniach

Chcesz w miłej atmosferze porozmawiać o bieżących wydarzeniach i kulturze? Wyjść wspólnie na spacer i do teatru? Podszkolić polskie słownictwo i pobawić się językiem? To wszystko będziesz mógł teraz robić razem z nami! Weź rodzinę i znajomych i przyjdź do nas!

termin | październik 2019 – maj 2020
pierwsze spotkanie | 10 października, godz. 17.30
częstotliwość | co drugi czwartek
udział | bezpłatny
język | polski + wsparcie językowe
miejsce | Europejskie Centrum Solidarności

kontakt
/ mail: czesc@ecs.gda.pl
/ Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, Gdańsk
/ Magdalena Stuedemann, tel. +48 58 772 40 74


[ENG]
LET’S TALK!
in Polish / about culture / about current events

Would you like to talk about current events and culture in a nice atmosphere? Go for a walk and to the theatre together? Improve your Polish vocabulary and have fun with the language? Now you will be able to do all this with us! Take your family and friends and join us!

duration
| October 2019 – May 2020
our first meeting
| 10 October, 5:30 PM
frequency
| every other Thursday
participation
| free
language
| Polish + linguistic support
location
| Europejskie Centrum Solidarności (European Solidarity Centre)

contact details
/ e-mail: czesc@ecs.gda.pl
/ Europejskie Centrum Solidarności (European Solidarity Centre), 1 Solidarności Square, Gdańsk
/ Magdalena Stuedemann, tel. +48 58 772 40 74


[RU]
Давай поговорим!
на польском языке / о культуре / о текущих событиях

Хочешь в приятной атмосфере поговорить о текущих событиях и культуре? Пойти вместе на прогулку и в театр? Расширить словарный запас и поиграть с языком? Всё это возможно вместе с нами! Возьми семью и друзей и заходи к нам!

срок
| октябрь 2019 – май 2020
первая встреча
| 10 октября в 17.30
частота
| каждый второй четверг
участие
| бесплатное
язык
| польский + языковая поддержка
место проведения
| Европейский Центр Солидарности

контакт
/ mail: czesc@ecs.gda.pl
/ Европейский Центр Солидарности, пл. Солидарности 1, Гданьск
/ Magdalena Stuedemann, тел. +48 58 772 40 74