14.05.2016

KONSULTACJE SPOŁECZNE MODELU INTEGRACJI IMIGRANTÓW Z MIESZKAŃCAMI

termin | 14 maja, sobota, godz. 10–13
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny + REJESTRACJA → gdansk.pl

Gdańsk przygotował plan wsparcia imigrantów i uchodźców. Podczas spotkania zostanie on zaprezentowany i skonsultowany z mieszkańcami metodą warsztatową.
Gdański Model Integracji Imigrantów to wynik prac międzysektorowego i interdyscyplinarnego zespołu, który powołano w 2015. Jest to pierwszy w Polsce międzysektorowy i interdyscyplinarny zespół ds. modelu integracji imigrantów. W jego skład weszło ponad 140 osób reprezentujących ponad 70 różnorodnych podmiotów. Celem prac zespołu było przygotowanie strategii integracji nowych mieszkańców miasta pochodzących z różnych części świata. 

14 maja odbędzie się otwarte spotkanie dla mieszkańców Gdańska, podczas którego zaprezentowany zostanie Model Integracji Imigrantów. Kolejne konsultacje odbęda się w czerwcu.