11.05.2016

GDAŃSKIE WYKŁADY SOLIDARNOŚCI

termin | 11 maja, środa, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny
 
PRZEŚNIONA REWOLUCJA A „AMORALNY FAMILIARYZM”. PEWNE CECHY WSPÓŁCZESNEGO POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA – to temat wykładu, który wygłosi filozof kultury, prof. Andrzej Leder. To będzie już 23 potkanie z tego cyklu.

Andrzej Leder, filozof kultury, studiował medycynę i filozofię. Kieruje Zespołem Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Ma na swoim koncie wiele tytułów: „Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku. Zbiór esejów” (1997), „Nieświadomość jako pustka” (2001), „Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit” (2007), „Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej” (2014).

Zastanawiać się będziemy nad tym, jak przeszłość ukształtowała współczesną mentalność polskiego społeczeństwa, wpływając nawet na dzisiejsze wybory polityczne.

Gdańskie Wykłady Solidarności to cykl wykładów publicznych intelektualistów, teoretyków oraz historyków idei społeczno-politycznych, których zadaniem jest twórcze odniesienie się do dziedzictwa ruchu Solidarności w kontekście budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz diagnozy aktualnych problemów społeczno-politycznych w Polsce, Europie i na świecie.

Odnosząc się do idei solidarności społecznej, zaproszeni goście mają za zadanie zinterpretować współczesną sytuację, w jakiej znajduje się polskie społeczeństwo na tle europejskich i globalnych przeobrażeń społecznych, ekonomicznych i politycznych. Drugą istotną cechą cyklu Gdańskich Wykładów Solidarności jest podkreślenie wagi wrażliwości społecznej w refleksji nad współczesną sytuacją Polski i Europy.

Wykłady są adresowane nie tylko do studentów i środowisk akademickich, ale także do wszystkich zainteresowanych publiczną refleksją nad dotykającymi obywateli problemami.


GDAŃSKIE WYKŁADY SOLIDARNOŚCI  → lista dotychczasowych prelegentów