15.01-17.01.2016

FORUM KOMISARZY ZAGRANICZNYCH 2016

termin | 15–17 stycznia 2016
miejsce | Europejskie Centrum Solidarności
adres | Gdańsk, pl. Solidarności 1
wejście | przez historyczną stoczniową Bramę nr 2
parking podziemny | wjazd od ul. Nowomiejskiej
wstęp | grupa zorganizowana

Forum Komisarzy Zagranicznych 2016 (ang. IC Forum) to międzynarodowa konferencja liderów skautingu, organizowana przez europejskie regiony światowych organizacji skautowych WOSM i WAGGGS. Odbywa się co trzy lata. Uczestniczą w niej przedstawiciele zarządów organizacji skautowych odpowiedzialni za kontakty międzynarodowe ze wszystkich krajów Europy. Celem spotkania jest umożliwienie organizacjom skautowym Europy bliższe poznanie się, nawiązanie kontaktów bilateralnych i wielostronnych, wymienienie doświadczeniami i pomysłami, dyskusja na temat najważniejszych zagadnień skautingu, w tym przygotowanie do zbliżającej się europejskiej konferencji skautowej (Norwegia, lipiec 2017), a także poznanie kultury kraju gospodarza i przedstawienie kultury własnych krajów. Każde forum komisarzy zagranicznych ma swój motyw przewodni, tym razem obrady będą się toczyć wokół hasła Solidarność. 
Formy pracy IC Forum to sesje plenarne, w tym uroczyste otwarcie z udziałem inspirującego mówcy, liczne warsztaty oferowane przez międzynarodowych ekspertów i praktyków skautingu oraz spotkania nieformalne i konsultacje w podgrupach krajów połączonych szczególnymi więzami, jak grupa wyszehradzka, nordycka, niemieckojęzyczna, frankofońska czy bałtycka. 

Organizator:
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO