O młodych, dla młodych, z młodymi – zapraszamy na cykl wydarzeń adresowanych do młodzieży z województwa pomorskiego. Spotkania i warsztaty planowane są raz bądź dwa razy w miesiącu, zawsze w sobotę w środku dnia, za każdym razem w innym ośrodku regionalnym. Uczestniczka i uczestnik może wziąć udział w jednym, kilku lub wszystkich wydarzeniach. Organizatorami projektu jest Europejskie Centrum Solidarności i samorząd województwa pomorskiego.

Projekt powstał z myślą o młodych ludziach z województwa pomorskiego, w szczególności aktywistach młodzieżowych rad gmin, miast, powiatów i Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego, a także samorządów szkolnych i organizacji młodzieżowych. Zaproszenie adresowane jest również do aktywistów społecznych, wolontariuszy oraz wszystkich, którzy chcą rozpocząć działalność obywatelską.

Spotkania trwają ok. 4 godzin.

Każde z nich składa się z dwóch części. W pierwszej rozpoznajemy aktualną sytuację w regionie na podstawie badań prowadzonych przez IBRIS – „Postawy i zachowania mieszkańców województwa pomorskiego w kontekście budowania tożsamości Pomorzan”. W drugiej odbywają się warsztaty, które służą zdobywaniu nowych umiejętności i doskonaleniu tych, które już mamy.

Prowadzącymi zajęcia są osoby aktywne i twórcze, których postawa i dorobek inspirują do działania na rzecz dobra wspólnego, przy poszanowaniu wszystkich różnic.

Obie części oddziela lunch, podczas którego jest czas na rozmowy, spotkanie z uczestnikami i gośćmi w mniej formalnych okolicznościach.

Program wydarzeń powstaje w ścisłej współpracy z lokalną młodzieżą. Jedyne założenie wstępne jest takie, że podejmujemy tematy aktualne, choćby były trudne. W puli tymczasem są m.in. wykluczenie transportowe, mediacja rówieśnicza, prawa kobiet, zdrowie psychiczne czy ekologia.

Dlaczego warto włączyć się w Strefę Młodzi Wiedzą?

  • poznasz osoby w podobnym wieku z regionu pomorskiego, to okazja do nawiązania nowych relacji i tworzenia partnerstw na rzecz wspólnych idei
  • zdobędziesz nową wiedzę i umiejętności
  • pozyskasz sprawności przydatne w dorosłym życiu, jak umiejętności krytycznego myślenia, działania w grupie, aktywnego rozwiązywania problemów
  • masz szansę na wzmocnienie swojego głosu i otrzymanie wsparcia w procesie kształtowania polityki młodzieżowej w Twoim regionie
  • zwiększysz swoją moc sprawczą i poznasz sposoby na lepsze wykorzystanie zasobów organizacji młodzieżowych
  • zyskasz realny wpływ na kształtowanie otaczającej Cię rzeczywistości.

Harmonogram projektu

Filmowe podsumowania wydarzeń

Dokumenty