O młodych, dla młodych, z młodymi – zapraszamy na cykl wydarzeń adresowanych do młodzieży z województwa pomorskiego, pierwsze już w maju 2023. Spotkania i warsztaty planowane są raz w miesiącu, zawsze w sobotę w środku dnia, za każdym razem w innym ośrodku regionalnym. Uczestnik może wziąć udział w jednym, kilku bądź wszystkich wydarzeniach.

Projekt powstał z myślą o młodych ludziach z województwa pomorskiego, w szczególności aktywistach młodzieżowych rad gmin, miast, powiatów i Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego, a także samorządów szkolnych i organizacji młodzieżowych. Zaproszenie adresowane jest również do aktywistów społecznych, wolontariuszy oraz wszystkich, którzy chcą rozpocząć działalność obywatelską.

Każde ze spotkań potrwa ok. 4 godzin.
W pierwszej części zaplanowano spotkanie z zaproszonym gościem, które może przybrać formułę warsztatów, sesji Q&A czy prelekcji. W drugiej części odbędzie się debata.
Wśród gości mają być osoby aktywne i twórcze, których postawa i dorobek inspirują do działania na rzecz dobra wspólnego, przy poszanowaniu wszystkich różnic.
Obie części oddzieli lunch, podczas którego będzie czas na rozmowy, spotkanie z uczestnikami i gośćmi w mniej formalnych okolicznościach.

Program wydarzeń powstaje w ścisłej współpracy z lokalną młodzieżą. Jedyne założenie wstępne jest takie, że podejmujemy tematy aktualne, choćby były trudne. W puli tymczasem są m.in. wykluczenie transportowe, mediacja rówieśnicza, prawa kobiet, zdrowie psychiczne czy ekologia.

Dlaczego warto włączyć się w Strefę Młodzi Wiedzą?

  • poznasz osoby w podobnym wieku z regionu pomorskiego, to okazja do nawiązania nowych relacji i tworzenia partnerstw na rzecz wspólnych idei
  • zdobędziesz nową wiedzę i umiejętności
  • pozyskasz sprawności przydatne w dorosłym życiu, jak umiejętności krytycznego myślenia, działania w grupie, aktywnego rozwiązywania problemów
  • masz szansę na wzmocnienie swojego głosu i otrzymanie wsparcia w procesie kształtowania polityki młodzieżowej w Twoim regionie
  • zwiększysz swoją moc sprawczą i poznasz sposoby na lepsze wykorzystanie zasobów organizacji młodzieżowych
  • zyskasz realny wpływ na kształtowanie otaczającej Cię rzeczywistości.

Harmonogram projektu

/