Na zbiory Europejskiego Centrum Solidarności składa się bogata kolekcja archiwaliów (druki, sztuka, fotografie – oficjalne i drugoobiegowe), publikacje zgromadzone i udostępniane przez bibliotekę ECS (wydane w Polsce i za granicą) oraz tytuły wydane przez ECS (samodzielnie i w koedycji z innymi placówkami naukowymi i wydawnictwami).

Zbiory udostępniane są bezpośrednio w specjalistycznych pracowniach (biblioteka, czytelnia archiwum, mediateka), informację o ich zawartości prezentują otwarte katalogi online. Dla zainteresowanych – np. naukowców, mediów – wykonujemy także specjalistyczne kwerendy.

Chcemy zgromadzić najpełniejszy materiał dokumentujący opór społeczny wobec władzy komunistycznej w latach 1970–1989. Archiwizujemy dokumenty krajowe, organizacji zagranicznych oraz osób prywatnych wspierających Solidarność, plakaty i ulotki, prasę i publikacje drugiego obiegu wydawniczego, znaczki i karty okolicznościowe, sztukę opozycyjną. Zbieramy fotografie i nagrania filmowe. Gromadzimy książki. Interesują nas pamiątki materialne – transparenty, urządzenia podsłuchowe czy podziemna poligrafia.

Zbiórka trwa, dlatego wdzięczni będziemy za każdy dar.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przekazaniem pamiątek związanych z Solidarnością do naszego zasobu archiwalno-muzealnego, prosimy o kontakt.