Na zbiory Europejskiego Centrum Solidarności składa się bogata kolekcja archiwaliów (druki, sztuka, fotografie – oficjalne i drugoobiegowe), publikacje zgromadzone i udostępniane przez bibliotekę ECS (wydane w Polsce i za granicą) oraz tytuły wydane przez ECS (samodzielnie i w koedycji z innymi placówkami naukowymi i wydawnictwami).

Zbiory udostępniane są bezpośrednio w specjalistycznych pracowniach (biblioteka, czytelnia archiwum, mediateka), informację o ich zawartości prezentują otwarte katalogi online. Dla zainteresowanych – np. naukowców, mediów – wykonujemy także specjalistyczne kwerendy.

Interesują nas materiały związane z działalnością antykomunistyczną na całym świecie oraz dziedzictwem kulturowym Stoczni Gdańskiej. Pamiątki historyczne, dzieła sztuki, fotografie, archiwalia i nagrania audiowizualne… Zbiórka pamiątek to niekończący się projekt, który każdemu umożliwia wzięcie udziału w dokumentowaniu przeszłych wydarzeń dla przyszłych pokoleń.

Kolekcja historyczna ECS powstała w znaczącej mierze dzięki zaufaniu osób prywatnych – właścicieli pamiątek, nabywców, spadkobierców. Materiały archiwalne przetrwały niespokojne okresy najnowszej historii Polski, bo były pieczołowicie przechowywane w prywatnych domach. Dziś ich wartość jest nieoceniona.

Jedną z misji ECS jest upamiętnianie, zabezpieczanie i tłumaczenie na współczesny język dziedzictwa Solidarności. Pamiątki historyczne, archiwalia, dzieła sztuki, fotografie oraz filmy zyskują nowe życie, będąc prezentowanymi nie tylko w gmachu ECS, ale również w całej Polsce oraz poza jej granicami, m.in. w Hiszpanii, Belgii, Niemczech, Kanadzie. Służą jako materiały źródłowe historykom, scenografom, artystom, wykorzystywane są przez filmowców, ilustrują wydawnictwa…  zaświadczają o wyjątkowości doświadczeń Polek i Polaków.

Co zrobić, aby przekazać zbiory ECS?

  1. Skontaktuj się z Działem Zbiorów ECS pod adresem e-mail: zbiory@ecs.gda.pl lub telefonicznie 58 772 41 34 (11.00–15.00). Poinformuj, jakie obiekty chcesz przekazać i w jakiej formie (darowizna, zakup, depozyt).
  2. Każde zgłoszenie jest traktowane indywidualnie. Po zapoznaniu się ze zgłoszeniem, skontaktuje się z Tobą specjalistka/specjalista z Działu Zbiorów.
  3. Darowizna może być przyjęta w całości lub częściowo (tylko wybrane z niej obiekty). Decyzję podejmuje opiekun kolekcji, do której dane obiekty mają trafić.
  4. Oferty sprzedaży obiektów do kolekcji ECS rozpatruje Komisja Pozyskiwania Zbiorów. Specjalistka/specjalista z Działu Zbiorów przeprowadzi Cię przez cały proces.
  5. Proces wieńczy podpisanie umowy darowizny oraz protokołu zdawczo-odbiorczego.
  6. Istnieje możliwość przekazania materiałów w formie kopii cyfrowych bądź ich czasowe zdeponowanie w celu cyfryzacji przez ECS. Oryginały zostają u Ciebie, jednocześnie będąc dostępnymi dla innych.