Solidarność Codziennie to przestrzeń w której towarzyszymy, wspieramy i rozwijamy nowe działania społeczne małych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz osób indywidualnych.

Celem Solidarności Codziennie jest budowanie otwartego niewykluczającego społeczeństwa, poprzez:

  • stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla aktywnych obywateli
  • wzmacnianie i wspieranie młodych grupy aktywistyczne
  • działalności na rzecz praw człowieka
  • budowanie odporności obywateli i społeczności, wzmacnia umiejętność radzenia sobie we współczesnym świecie.

Znajdziesz tutaj:

  • pięć sal warsztatowych (3.19, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36) w których możesz zorganizować spotkanie, warsztaty, działania swojej organizacji lub grupy
  • wsparcie codziennej działalności NGO i grup nieformalnych (skrzynki na listy, szafki zamykane na kluczyk, tablica społecznych ogłoszeń)
  • przestrzeń wspólną zapewniającą miejsce do odpoczynku
  • przestrzeń wystawienniczą
  • biura organizacji pozarządowych

Sprawdź kalendarz:

Solidarność Codziennie
Europejskie Centrum Solidarności
pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk
3 piętro, pokój 3.32

Bartosz Rief, tel.: +48 517 368 094
Olga Gulińska, tel.: +48 507 127 571