Wiemy, że jak każda instytucja, również ECS oddziałuje na środowisko naturalne. Chcemy wdrażać rozwiązania minimalizujące negatywny wpływ na nasze otoczenie w perspektywie krótko i długoterminowej. Wierzymy, że mamy do odegrania rolę w budowaniu świadomości ekologicznej, zarówno wśród osób pracujących na co dzień w budynku, jak i naszych gości, korzystających z tej przestrzeni.
Chcąc wspierać wdrażanie ekologicznych zmian, został powołany Zielony Zespół ECS, złożony z pracowników i pracownic instytucji.
Będziemy uzupełniać tę stronę o kolejne informacje na temat podejmowanych przez nas działań.

Kontakt
Bartosz Rief
, koordynator Zielonego Zespołu ECS
tel.: 517 36 80 94
e-mail: b.rief@ecs.gda.pl

Zielone instytucje Trójmiasta i Pomorza

Linki