Poznaj historię, zadecyduj o przyszłości

  • Chcemy przyczynić się do tego, aby ideały ruchu Solidarność – demokracja, społeczeństwo otwarte i solidarne, kultura dialogu – zachowały swoją atrakcyjność
    i aktualność.
  • Chcemy zachować w pamięci Polaków i Europejczyków doświadczenie Solidarności
    jako pokojowej europejskiej rewolucji, aby we wspólnocie europejskich demokracji
    Solidarność była ważną częścią mitu założycielskiego Europy.
  • Chcemy, aby Solidarność była źródłem inspiracji i nadziei dla tych, którzy nie żyją w społeczeństwach otwartych i demokratycznych.
Poznaj historię, zadecyduj o przyszłości