Europejskie Centrum Solidarności w 30 rocznicę powstania Solidarności – wielkiego ruchu społecznego, chcąc podziękować wszystkim obcokrajowcom, którzy wspomagali Polskę w jej trudnej walce o wolność i demokrację ustanowiło Medal Wdzięczności.

Zwycięstwo Solidarności byłoby znacznie trudniejsze, gdyby nie pomoc wielu ludzi dobrej woli z całego świata. To oni w latach 80. organizowali działające ofiarnie komitety wsparcia Solidarności i opozycji demokratycznej w Polsce. Z całego świata docierała do Polski pomoc charytatywna, pieniądze, sprzęt medyczny, poligraficzny i radiowy czy publiczne gesty wsparcia.

Odznaczenie przyznawane jest obcokrajowcom, a w wyjątkowych przypadkach osobom posiadającym obywatelstwo polskie, które w latach 80. na stałe mieszkały za granicą. Kandydatów do wyróżnienia Medalem Wdzięczności może zgłosić każdy z Państwa, posługując się formularzem zgłoszeniowym. O przyznaniu wyróżnienia decyduje Kapituła Medalu w oparciu o zasady, które określa regulamin.

Medale Wdzięczności zostały przyznane 735 osobom (w tym 71 pośmiertnie) z Argentyny, Australii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Irlandii, Kanady, Litwy, Niemiec, Norwegii, Peru, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

Kapitułę Medalu Wdzięczności tworzą:

 • Lech Wałęsa – przewodniczący
 • Bogdan Borusewicz (Marszałek Senatu RP)
 • Jerzy Borowczak
 • Zbigniew Bujak (Mazowsze)
 • Mirosław Chojecki (koordynator pomocy sprzętowej zza granicy)
 • Władysław Frasyniuk (Dolny Śląsk)
 • Tadeusz Jedynak (1949–2017) (Górny Śląsk)
 • Stefan Jurczak (1938–2012) (Małopolska)
 • Bogdan Lis (Gdańsk)
 • Andrzej Milczanowski (Pomorze Zachodnie)
 • Janusz Pałubicki (Wielkopolska)
 • Jan Rulewski (Bydgoszcz)
 • Grażyna Staniszewska (Podbeskidzie)
 • Danuta Winiarska-Kuroń (Region Środkowo-Wschodni)