Poznaj organizacje pozarządowe, które mają swoje biura w przestrzeni Solidarność Codziennie.

Fundacja Instytut im. Lecha Wałęsy

biuro | 3.25

Organizacja prowadzi badania na temat ruchów społecznych, w tym historii Solidarności i transformacji Polski. Popularyzuje wiedzę o ruchu społecznym Solidarność, jej ideowym przesłaniu i wartościach wśród młodego pokolenia.

Fundacja Metapomoc

biuro | 3.24

Fundacja realizuje programy adresowane do młodych ludzi z placówek opiekuńczych, domów dziecka i rodzin zastępczych, wspierając ich w codziennym życiu, motywując do rozwoju, wskazując różne możliwości edukacji zawodowej i zatrudnienia oraz wspomagając w pozyskaniu własnego mieszkania. Zasadą działalności fundacji jest hasło: „W czynieniu dobra nie ma granic ani konkurencji”.

Fundacja Widzialne – Zmiana jest kobietą

biuro | 3.24

Fundacja działa na rzecz praw człowieka, przede wszystkim zwracając uwagę na prawa kobiet i ich widoczność w przestrzeni publicznej. Angażuje się w organizację manifestacji i działania edukacyjne oraz udziela wsparcia grupom i osobom wykluczonym.

Gdańska Fundacja Dobroczynności

biuro | 3.22

Organizacja działa na rzecz osób z niepełnosprawnością i w podeszłym wieku. Realizuje zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Organizuje warsztaty, cykliczne spotkania dla  seniorów oraz wykłady.

Regionalne Centrum Wolontariatu

biura | 3.27, 3.28, 3.31

Organizacja kładzie nacisk na aktywizację lokalnych społeczności oraz projekty zmieniające postrzeganie wolontariatu z działań na rzecz pomocy społecznej w świadomą postawę obywatelską. Tworzy sieć wolontariuszy współpracujących z organizacjami pozarządowymi i instytucjami państwowymi. Koordynuje programy wolontariackie, m.in.: Wolontariat Miasta Gdańska, wolontariat seniorów, wolontariat szkolny i pracowniczy oraz Wolontariat w ECS

Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej

biuro | 3.23

Organizacja zrzesza zaangażowanych społecznie specjalistów: psychologów, pedagogów, prawników, lekarzy, policjantów, terapeutów, dietetyków. Organizuje warsztaty, seminaria oraz spotkania grup psychoedukacyjnych dla dzieci, młodzieży, rodziców i seniorów. Oferuje też bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i prawną.

Video Studio Gdańsk

biura | 3.26, 3.29

Producent filmów i programów telewizyjnych. Inicjuje i wspiera projekty społeczne, obywatelskie i kulturalne, wykorzystujące komponent filmowy, szczególnie mający związek z historią Solidarności. Organizacja prowadzi warsztaty, m.in. z wystąpień publicznych, kreowania wizerunku medialnego i współpracy z dziennikarzami. Od 1980 roku tworzy archiwum filmowe dokumentujące przemiany ustrojowe w Polsce.