„Poręcznik” to wydawnictwo dla osób tworzących miejsca otwarte lub takich, które chcą takie miejsce stworzyć w swojej instytucji lub organizacji

Solidarność Codziennie wydała go „nie po to, aby kogokolwiek instruować, ale po to, aby podzielić się doświadczeniem tworzenia bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni dla aktywnych obywateli i obywatelek” – te słowa stanowią wprowadzenie do książki, która zbiera doświadczenia z procesu powstania oraz prowadzenia przestrzeni i programu Solidarność Codziennie. To innowacyjny projekt stworzony przez publiczną instytucję kultury, który wspiera organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz aktywistki i aktywistów społecznych.

autorki i autorzy tekstów | Sylwia Bruna, Basil Kerski, Adam Markuszewski, Patrycja Medowska, Bartosz Rief oraz Zuzanna Włodarczyk-Wojtowicz
redakcja merytoryczna | Patrycja Medowska
redakcja i korekta | Piotr Sitkiewicz
projekt graficzny i skład | Adam Ignaciuk