Badź na bieżąco! → FB Solidarność Codziennie

Wprowadziliśmy kilka zasad, aby korzystanie z przestrzeni było bezpieczne. O czym musisz pamiętać?

• Zarezerwuj salę poprzez formularz na stronie ecs.gda.pl/codziennie
• Limity osób w salach warsztatowych:
3.35, 3.36 (duże) – 12 osób jednocześnie (w tym tylko jedna osoba niezaszczepiona)
3.33, 3.34 (małe) – 7 osób jednocześnie (w tym tylko jedna osoba niezaszczepiona)
Do limitu osób w salach warsztatowych nie są wliczane osoby zaszczepione*
• Dezynfekuj często dłonie.
• Zasłaniaj usta i nos, przebywając w przestrzeniach wspólnych.
• Zachowaj społeczny dystans – minimum 1,5 m.
• Dbaj o siebie i innych.

* osoba zaszczepiona – musi upłynąć 14 dni od ostatniej dawki szczepionki przeciwko Covid-19

W czasie trwania pandemii udostępniamy sale wyłącznie na potrzeby wewnętrznych spotkań. Organizacja spotkań otwartych bez weryfikacji osób uczestniczących nie będzie możliwa.
ZASADY KORZYSTANIA Z PRZESTRZENI SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE W CZASIE EPIDEMII
(pobierz plik .pdf)


SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE to miejsce, ludzie, spotkania.
Przestrzeń, w której towarzyszymy, wspieramy i rozwijamy nowe działania społeczne małych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz osób indywidualnych.

 Solidarność Codziennie tworzymy z myślą o:
/ osobach i grupach, które zaczynają działać w obszarze społecznym, kulturalnym, obywatelskim,
/ osobach działających na rzecz praw człowieka, społeczności lokalnej, dialogu w różnorodności, aktywności obywatelskiej, dla których ważne są takie wartości jak wolność i solidarność.

CO TUTAJ ZNAJDZIESZ?
/ miejsce codziennej pracy i organizacji wydarzeń
/ przestrzeń spotkań przedstawicieli różnych środowisk
/ biura i biurka dla organizacji pozarządowych
/ wsparcie codziennej działalności ngo i grup nieformalnych (skrzynki na listy, szafki zamykane na kluczyk, tablica społecznych ogłoszeń)
/ szkolenia
/ wsparcie rozwoju działań społecznych
/ spotkania z inspirującymi społecznikami i społeczniczkami
/ warsztaty / spotkania / dyskusje
/ wystawy o tematyce społecznej, obywatelskiej, kulturalnej

Projekt realizowany jest we współpracy z Urzędem Miejskim w Gdańsku.