Stocznia Gdańska i jej bogata, ponad 170-letnia historia jest tematem bardzo rozległym. Dotychczas uwagę badaczy skupiała przede wszystkim jako miejsce narodzin Solidarności.

– Na wystawie STOCZNIA próbujemy zdefiniować to miejsce i jego dziedzictwo na nowo, pokazujemy różne jego oblicza, nierzadko zaskakujące i szerzej nieznane. Jednak ekspozycja rządzi się swoimi prawami i pewne, niezwykle ciekawe tematy zostały jedynie zasygnalizowane. W poczuciu pewnego niedosytu zrodził się pomysł, aby pogłębić wybrane wątki, które nie doczekały się jeszcze swoich opracowań – opowiada dr Magdalena Staręga, koordynatorka merytoryczna wystawy STOCZNIA, która zajmuje się w ECS dziedzictwem stoczniowym. – Zaprosiliśmy do współpracy badaczy, którzy zajmowali się stocznią i są specjalistami w danych tematach. Dzięki nim mamy szansę poznać stocznię jeszcze bliżej. Krótko mówiąc, chcemy dźwignąć tę wiedzę i udostępnić wszystkim zainteresowanym, zarówno miłośnikom historii Gdańska, regionu, jak i samego zakładu.

Projekt zrealizowano we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, z którym związana jest większość prelegentów.

miejsce | ECS, wystawa STOCZNIA
wstęp | wolny

prelegent | dr Jan Daniluk, Uniwersytet Gdański – historyk, badacz i publicysta, pasjonat dziejów przede wszystkim Gdańska i Sopotu oraz II wojny światowej, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego

 

prelegentka | dr Magdalena Staręga, Europejskie Centrum Solidarności / Uniwersytet Gdański – historyczka sztuki zajmująca się m.in. zagadnieniem architektury nowoczesnej oraz dziedzictwem kulturowym Stoczni Gdańskiej, wykładowczyni Uniwersytetu Gdańskiego

 

prelegentka | dr Aneta Kwiatkowska, PAN Biblioteka Gdańska – historyczka, językoznawczyni, zawodowo związana z PAN Biblioteką Gdańską, zajmuje się badaniem druków ulotnych, historii życia codziennego i języka perswazji

 

Stoczniowcy zawsze z partią (?)

prelegent | dr Przemysław Ruchlewski, Europejskie Centrum Solidarności / Pomorska Szkoła Wyższa – historyk, wykładowca akademicki, zajmuje się badaniem m.in. życia politycznego w Stoczni Gdańskiej, zastępca dyrektora ECS ds. naukowych

 

prelegent | dr Konrad Knoch, Europejskie Centrum Solidarności / Uniwersytet Gdański – historyk specjalizujący się w tematyce XX wieku, wykłada na Uniwersytecie Gdańskim, kierował pracą zespołu tworzącego wystawę stałą ECS

 

prelegent | dr Jacek Bielak, Uniwersytet Gdański – historyk sztuki i filolog klasyczny związany z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, bada różne aspekty sztuki Gdańska, a także nowożytnej Italii

 

prelegentka | dr Anna Polańska, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku – historyczka sztuki, muzealniczka, kustoszka, zajmuje się historią fotografii i badaniem środowiska artystycznego w Gdańsku po 1945 roku

 

prelegentka | dr Magdalena Staręga, Europejskie Centrum Solidarności / Uniwersytet Gdański – historyczka sztuki zajmująca się m.in. zagadnieniem architektury nowoczesnej oraz dziedzictwem kulturowym Stoczni Gdańskiej, wykładowczyni Uniwersytetu Gdańskiego

 

prelegent | dr Jan Daniluk, Uniwersytet Gdański – historyk, badacz i publicysta, pasjonat dziejów przede wszystkim Gdańska i Sopotu oraz II wojny światowej, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego

 

prelegent | Arkadiusz Bilecki, Europejskie Centrum Solidarności / Uniwersytet Gdański – politolog, pracownik Wydziału Naukowego i Zbiorów ECS, doktorant na Uniwersytecie Gdańskim, zajmuje się badaniem wizerunku Solidarności w filmie

 

Partner