Przez ponad 170 lat na terenach dawnej Stoczni Gdańskiej powstało kilkaset obiektów o rozmaitych funkcjach. Stoczniowy pejzaż łączył XIX-wieczny historyzm, monumentalne hale okresu nazistowskiego, czy przykłady modernizmu doby PRL. Jego wygląd stanowił odbicie nie tylko panujących wówczas w architekturze trendów, ale mógł być również nośnikiem określonych treści. Wykład ma na celu omówienie stoczniowych budynków z perspektywy historii architektury, szczególnie koncentrując się na wybranych obiektach, w tym także niezrealizowanych. Sprawdzimy, gdzie mieszkał dyrektor Stoczni Cesarskiej, jak miała wyglądać hala targowa przy Bramie nr 2 oraz do czego nawiązywała forma nazistowskiego Domu Wspólnoty.

prelegentka | dr Magdalena Staręga
Historyczka sztuki zajmująca się zagadnieniem architektury nowoczesnej oraz dziedzictwem kulturowym Stoczni Gdańskiej, pracowniczka Wydziału Naukowego i Zbiorów ECS, wykładowczyni Uniwersytetu Gdańskiego

Cykl wykładów popularnonaukowych o gdańskich stoczniach jest realizowany od stycznia 2023 roku pod wspólnym tytułem – Dźwigamy historię. Badacze pogłębiają wybrane wątki zasygnalizowane na wystawie Stocznia | Człowiek. Przemysł. Miasto, które nie doczekały się jeszcze opracowań.
Koordynatorką projektu jest dr Magdalena Staręga, koordynatorka merytoryczna wystawy Stocznia.

Dźwigamy historię | edycja 2023
Praca przymusowa a przemysł stoczniowy w Gdańsku w trakcie II wojny światowej
prelegent | dr Jan Daniluk

Zdarzenia, wypadki, tragedie. Bezpieczeństwo i higiena pracy w Stoczni Gdańskiej w czasach PRL
prelegentka | dr Magdalena Staręga

Przy pieśniach chóru, przy dźwiękach big-beatu. Życie kulturalne na terenie Stoczni Gdańskiej w świetle druków ulotnych
prelegentka | dr Aneta Kwiatkowska

Stoczniowcy zawsze z partią (?)
prelegent | dr Przemysław Ruchlewski

Wojna informacyjna w Stoczni Gdańskiej im. Lenina
prelegent | dr Konrad Knoch

Pomnik Poległych Stoczniowców 1970. Dzieło sztuki i jego forma w polu napięć społecznych
prelegent | dr Jacek Bielak

Artystyczny obraz Stoczni Gdańskiej w fotografii
prelegentka | dr Anna Polańska

Burzyć czy chronić? Stoczniowe dziedzictwo materialne na przestrzeni dwóch ostatnich dekad
Prelegentka | dr Magdalena Staręga

Stoczniowcy wilhelmińskiego i międzywojennego Gdańska (1890-1939): próba zbiorowego portretu
prelegent | dr Jan Daniluk

Stocznia Gdańska w filmie. Rekonesans
prelegent | Arkadiusz Bilecki

 

 

Partner