Dygnitarze partyjni wizytowali gdańskie stocznie przez cały okres PRL. Był to istotny element polityki propagandowej władz, często związany z eskalacjami nastrojów społecznych na Wybrzeżu. Mimo starań rządzących, to właśnie Stocznia Gdańska stała się symbolem erozji systemu komunistycznego. O ile bowiem u progu Polski Ludowej wizyty oficjeli miały charakter ideologiczny, to w kolejnych dekadach PRL dygnitarze partyjni pojawiali się w Stoczni Gdańskiej głównie w związku z protestami i strajkami robotniczymi. Jedna z takich wizyt miała po latach zaowocować likwidacją zakładu…

prelegentka | dr Judyta Bielanowska
Politolożka, pracowniczka Wydziału Naukowego i Zbiorów ECS, nauczycielka akademicka, zajmuje się badaniem m.in. mechanizmów władzy totalitarnej i autorytarnej w PRL oraz bloku wschodnim

Cykl wykładów popularnonaukowych o gdańskich stoczniach jest realizowany od stycznia 2023 roku pod wspólnym tytułem – Dźwigamy historię. Badacze pogłębiają wybrane wątki zasygnalizowane na wystawie Stocznia | Człowiek. Przemysł. Miasto, które nie doczekały się jeszcze opracowań.
Koordynatorką projektu jest dr Magdalena Staręga, historyczka sztuki zajmująca się zagadnieniem architektury nowoczesnej oraz dziedzictwem kulturowym Stoczni Gdańskiej, pracowniczka Wydziału Naukowego i Zbiorów ECS, wykładowczyni Uniwersytetu Gdańskiego, koordynatorka merytoryczna wystawy Stocznia.

Kolejne spotkanie już 23 maja, wykład wygłosi dr Jan Daniluk: Pod znakiem swastyki i koła zębatego. Kultura, sport, propaganda i NSDAP w stoczniach gdańskich (1933–1945).

Dźwigamy historię | edycja 2023
Praca przymusowa a przemysł stoczniowy w Gdańsku w trakcie II wojny światowej
prelegent | dr Jan Daniluk

Zdarzenia, wypadki, tragedie. Bezpieczeństwo i higiena pracy w Stoczni Gdańskiej w czasach PRL
prelegentka | dr Magdalena Staręga

Przy pieśniach chóru, przy dźwiękach big-beatu. Życie kulturalne na terenie Stoczni Gdańskiej w świetle druków ulotnych
prelegentka | dr Aneta Kwiatkowska

Stoczniowcy zawsze z partią (?)
prelegent | dr Przemysław Ruchlewski

Wojna informacyjna w Stoczni Gdańskiej im. Lenina
prelegent | dr Konrad Knoch

Pomnik Poległych Stoczniowców 1970. Dzieło sztuki i jego forma w polu napięć społecznych
prelegent | dr Jacek Bielak

Artystyczny obraz Stoczni Gdańskiej w fotografii
prelegentka | dr Anna Polańska

Burzyć czy chronić? Stoczniowe dziedzictwo materialne na przestrzeni dwóch ostatnich dekad
Prelegentka | dr Magdalena Staręga

Stoczniowcy wilhelmińskiego i międzywojennego Gdańska (1890-1939): próba zbiorowego portretu
prelegent | dr Jan Daniluk

Stocznia Gdańska w filmie. Rekonesans
prelegent | Arkadiusz Bilecki

 

 

Partner