Przemysł stoczniowy był kluczowym elementem gospodarki Gdańska zarówno w okresie międzywojennym, jak i latach II wojny światowej. Nie dziwi więc fakt, że sytuacja ekonomiczno-społeczna największych stoczni była przedmiotem zainteresowania rosnącej w siłę od początku lat 30. XX wieku miejscowej partii hitlerowskiej, czyli NSDAP. W jaki sposób nazistowska propaganda traktowała stocznie, jak i samych stoczniowców? Jaki obraz stoczni kreowała NSDAP? Jakie wpływy w stoczniach miała partia i związek zawodowy DAF (Gdańskiego, a następnie Niemieckiego Frontu Pracy), którego symbolem było koło zębate z wpisaną weń swastyką? – zapraszamy na wykład.

prelegent | dr Jan Daniluk
Historyk, badacz i publicysta, pasjonat dziejów przede wszystkim Gdańska i Sopotu oraz II wojny światowej, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego

Cykl wykładów popularnonaukowych o gdańskich stoczniach jest realizowany od stycznia 2023 roku pod wspólnym tytułem – Dźwigamy historię. Badacze pogłębiają wybrane wątki zasygnalizowane na wystawie Stocznia | Człowiek. Przemysł. Miasto, które nie doczekały się jeszcze opracowań.
Koordynatorką projektu jest dr Magdalena Staręga, historyczka sztuki zajmująca się zagadnieniem architektury nowoczesnej oraz dziedzictwem kulturowym Stoczni Gdańskiej, pracowniczka Wydziału Naukowego i Zbiorów ECS, wykładowczyni Uniwersytetu Gdańskiego, koordynatorka merytoryczna wystawy Stocznia.

Kolejne spotkanie już 20 czerwca, wykład wygłosi dr Magdalena Staręga: O Stoczni Gdańskiej architektonicznie.

Dźwigamy historię | edycja 2023
Praca przymusowa a przemysł stoczniowy w Gdańsku w trakcie II wojny światowej
prelegent | dr Jan Daniluk

Zdarzenia, wypadki, tragedie. Bezpieczeństwo i higiena pracy w Stoczni Gdańskiej w czasach PRL
prelegentka | dr Magdalena Staręga

Przy pieśniach chóru, przy dźwiękach big-beatu. Życie kulturalne na terenie Stoczni Gdańskiej w świetle druków ulotnych
prelegentka | dr Aneta Kwiatkowska

Stoczniowcy zawsze z partią (?)
prelegent | dr Przemysław Ruchlewski

Wojna informacyjna w Stoczni Gdańskiej im. Lenina
prelegent | dr Konrad Knoch

Pomnik Poległych Stoczniowców 1970. Dzieło sztuki i jego forma w polu napięć społecznych
prelegent | dr Jacek Bielak

Artystyczny obraz Stoczni Gdańskiej w fotografii
prelegentka | dr Anna Polańska

Burzyć czy chronić? Stoczniowe dziedzictwo materialne na przestrzeni dwóch ostatnich dekad
Prelegentka | dr Magdalena Staręga

Stoczniowcy wilhelmińskiego i międzywojennego Gdańska (1890-1939): próba zbiorowego portretu
prelegent | dr Jan Daniluk

Stocznia Gdańska w filmie. Rekonesans
prelegent | Arkadiusz Bilecki

 

 

Partner