Nawet 18 tysięcy kobiet znalazło zatrudnienie w Stoczni Gdańskiej po 1945 roku. Pracowały jako inżynierki, suwnicowe czy kadrowe. Projektowały i wdrażały nowe rozwiązania. Aktywnie uczestniczyły w stoczniowych protestach. Rozwijając kariery, przecierały szlaki dla kolejnych pokoleń pracownic, korzystając z możliwości, które dawała nowa rzeczywistość lub wbrew jej ograniczeniom. Wiele z nich związanych było z zakładem także poprzez relacje rodzinne, jako żony czy córki stoczniowców. Kim były kobiety współtworzące historię i codzienność zakładu oraz nowe gdańskie społeczeństwo? Do czego aspirowały? Jakie możliwości dawała im stocznia?

prelegentka | Anna Miler
Badaczka historii kobiet, animatorka kultury, działaczka społeczna, storytellerka, która od ponad 10 lat bada i popularyzuje historię kobiet związanych ze Stocznią Gdańską w ramach projektów Metropolitanka i Stocznia jest kobietą

Cykl wykładów popularnonaukowych o gdańskich stoczniach jest realizowany od stycznia 2023 roku pod wspólnym tytułem – Dźwigamy historię. Badacze pogłębiają wybrane wątki zasygnalizowane na wystawie Stocznia | Człowiek. Przemysł. Miasto, które nie doczekały się jeszcze opracowań.
Koordynatorką projektu jest dr Magdalena Staręga, historyczka sztuki zajmująca się zagadnieniem architektury nowoczesnej oraz dziedzictwem kulturowym Stoczni Gdańskiej, pracowniczka Wydziału Naukowego i Zbiorów ECS, wykładowczyni Uniwersytetu Gdańskiego, koordynatorka merytoryczna wystawy Stocznia.

Kolejne spotkanie już 25 kwietnia, wykład wygłosi dr Judyta Bielanowska: Stocznia Gdańska widziana oczyma partii, czyli wizyty peerelowskich dygnitarzy na Wybrzeżu.

Dźwigamy historię | edycja 2023
Praca przymusowa a przemysł stoczniowy w Gdańsku w trakcie II wojny światowej
prelegent | dr Jan Daniluk

Zdarzenia, wypadki, tragedie. Bezpieczeństwo i higiena pracy w Stoczni Gdańskiej w czasach PRL
prelegentka | dr Magdalena Staręga

Przy pieśniach chóru, przy dźwiękach big-beatu. Życie kulturalne na terenie Stoczni Gdańskiej w świetle druków ulotnych
prelegentka | dr Aneta Kwiatkowska

Stoczniowcy zawsze z partią (?)
prelegent | dr Przemysław Ruchlewski

Wojna informacyjna w Stoczni Gdańskiej im. Lenina
prelegent | dr Konrad Knoch

Pomnik Poległych Stoczniowców 1970. Dzieło sztuki i jego forma w polu napięć społecznych
prelegent | dr Jacek Bielak

Artystyczny obraz Stoczni Gdańskiej w fotografii
prelegentka | dr Anna Polańska

Burzyć czy chronić? Stoczniowe dziedzictwo materialne na przestrzeni dwóch ostatnich dekad
Prelegentka | dr Magdalena Staręga

Stoczniowcy wilhelmińskiego i międzywojennego Gdańska (1890-1939): próba zbiorowego portretu
prelegent | dr Jan Daniluk

Stocznia Gdańska w filmie. Rekonesans
prelegent | Arkadiusz Bilecki

 

 

Partner