W Europejskim Centrum Solidarności obowiązują następujące:

/