Grafików, ilustratorów i artystów wizualnych, pracujących samodzielnie i w zespołach, również studentów – zapraszamy do udziału w konkursie na opracowanie motywu graficznego 16 edycji filmowego ALL ABOUT FREEDOM FESTIVAL. Zwycięzca otrzyma 5 tys. zł, a jego koncepcja artystyczna zostanie wykorzystana w materiałach promocyjnych. Na projekty czekamy do 16 sierpnia 2022.

Praca ma twórczo interpretować pojęcie wolności. Warunek – projekt nie może być publikowany wcześniej. Wyboru najlepszego z projektów dokona komisja konkursowa w składzie: Adam Ignaciuk – grafik, projektant znaków graficznych, książek i publikacji. Aneta Lehmann – architektka wnętrz, kulturoznawczyni (Europejskie Centrum Solidarności), dr Anna Witkowska – artystka sztuk wizualnych, graficzka (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademia Sztuki w Szczecinie), prof. Sławomir Witkowski – malarz, grafik, pedagog, dziekan Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

ALL ABOUT FREEDOM FESTIVAL to coroczny festiwal filmowy organizowany w Gdańsku przez Europejskie Centrum Solidarności. Jego tematem przewodnim są różne wymiary wolności, zarówno w wymiarze osobistym, jak i społecznym. Widzowie mają okazję oglądać filmy fabularne i dokumentalne z całego świata, w tym premiery. Projekcjom towarzyszą spotkania z artystami i twórcami kultury. Namysł nad kondycją współczesnego świata ma inspirować ludzi do zmiany rzeczywistości.

TERMINY NADSYŁANIA PRAC
27/07/2022 – 16/08/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
do 19/08/2022

organizator | Europejskie Centrum Solidarności
partner | ASP Gdańsk
kontakt | e-mail: aaffkonkurs@ecs.gda.pl

 

WAŻNE DOKUMENTY

Program wydarzenia

`