Od początku istnienia przemysłu okrętowego w Gdańsku stocznia stanowiła inspirację dla artystów, a od końca XIX wieku chętnie uwieczniana jest także na zdjęciach. Dzisiaj krajobraz dawnego zakładu z majestatycznymi dźwigami i przemysłowymi halami jest ikoną miasta i jednym z jego najbardziej popularnych motywów fotograficznych.

Teren dawnej Stoczni Gdańskiej ulega dynamicznym zmianom, stając się nowoczesną i atrakcyjną dzielnicą miasta, a także magnesem dla turystów z całego świata. Poprzez konkurs chcemy pokazać stocznię jako miejsce, którego bogate dziedzictwo jest tłem dla rodzącego się tutaj nowego życia.

zgłoszenia | do 14 sierpnia 2023
Wypełnij kartę zgłoszenia oraz oświadczenie i prześlij je razem ze zdjęciami/zdjęciem

więcej

patronat honorowy
Mieczysław Struk marszałek województwa pomorskiego

patronat medialny
PortalMorski.pl, Trójmiasto.pl

partnerzy
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Remontowa Holding, Sopocka Szkoła Fotografii, Stocznia Centrum Gdańsk, Stocznia Cesarska, Związek Polskich Artystów Fotografików Oddział Gdański

/