Ambasador Nowej Europy to konkurs skierowany do wydawców i autorów. Jury poszukuje książek, które w odważny i bezkompromisowy sposób burzą zastane stereotypy i klisze, definiujące Europę i jej mieszkańców i szukających odpowiedzi na to, czym dzisiaj jest Europa.

Przez stulecia dzieje Europy pisano przez pryzmat wojen, podbojów i zmian granic, ale przecież istniała wspólna, europejska tożsamość. Czym jest dzisiaj? Na czym się opiera? Co ją wzmacnia, a co powoduje, że przegrywa w zderzeniu z resztą świata? Czy jest w kryzysie, czy w rozkwicie?

Wszystkie te pytania znajdują swoje odbicie w literaturze. Ta ostatnia bowiem służy jako narzędzie nazywania, opisywania, tłumaczenia, czy weryfikowania europejskiej historii i współczesności oraz wszystkiego, co się z nimi wiąże. Jest kluczem do lepszego poznania i zrozumienia unikalnego kodu kulturalnego stanowiącego o tożsamości Europy.

Mnogość literackich form pozwala przedstawić te zagadnienia w najróżniejszy sposób. Reportaż, esej, biografia, wywiad, wspomnienia, powieść, komiks, zbiór opowiadań, tomik poezji – wszystkie te formy są brane pod uwagę w konkursie. Nadsyłane książki mogą przynależeć do nurtu książek historycznych, politologicznych, socjologicznych czy filozoficznych.

organizatorzy | Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu