Edwin Bendyk, Collegium Civitas, Warszawa
prof. Barbara Fatyga, Uniwersytet Warszawski
prof. Andrzej Gąsiorowski, Uniwersytet Gdański
prof. Mirosław Golon, Instytut Pamięci Narodowej, Gdańsk / Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
prof. Aleksander Hall, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów
Basil Kerski, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk
dr Konrad Knoch, Uniwersytet Gdański / Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk
prof. Leszek Koczanowicz, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wrocław
dr Jacek Kołtan, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk
dr Jakub Kufel, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk
prof. Sławomir Magala, Erasmus University Rotterdam
prof. Elżbieta Matynia, New School for Social Research, New York
prof. David Ost, Hobart and William Smith Colleges, Geneva, New York
prof. Wojciech Polak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń / Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk
dr Przemysław Ruchlewski, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk
prof. Jadwiga Staniszkis, Polska Akademia Nauk, Warszawa
prof. Tomasz Szkudlarek, Uniwersytet Gdański

In memoriam prof. Marcin Król (1944–2020), Uniwersytet Warszawski