Stocznia Gdańska i jej bogata, ponad 170-letnia historia jest tematem bardzo rozległym. Dotychczas uwagę badaczy skupiała przede wszystkim jako miejsce narodzin Solidarności.

– Na wystawie STOCZNIA próbujemy zdefiniować to miejsce i jego dziedzictwo na nowo, pokazujemy różne jego oblicza, nierzadko zaskakujące i szerzej nieznane. Jednak ekspozycja rządzi się swoimi prawami i pewne, niezwykle ciekawe tematy zostały jedynie zasygnalizowane. W poczuciu pewnego niedosytu zrodził się pomysł, aby pogłębić wybrane wątki, które nie doczekały się jeszcze swoich opracowań – opowiada dr Magdalena Staręga, koordynatorka merytoryczna wystawy STOCZNIA, która zajmuje się w ECS dziedzictwem stoczniowym. – Zaprosiliśmy do współpracy badaczy, którzy zajmowali się stocznią i są specjalistami w danych tematach. Dzięki nim mamy szansę poznać stocznię jeszcze bliżej. Krótko mówiąc, chcemy dźwignąć tę wiedzę i udostępnić wszystkim zainteresowanym, zarówno miłośnikom historii Gdańska, regionu, jak i samego zakładu.

Projekt zrealizowano we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, z którym związana jest większość prelegentów.

Zdarzenia, wypadki, tragedie. Bezpieczeństwo i higiena pracy w Stoczni Gdańskiej w czasach PRL

prelegentka | dr Magdalena Staręga, Europejskie Centrum Solidarności / Uniwersytet Gdański – historyczka sztuki zajmująca się m.in. zagadnieniem architektury nowoczesnej oraz dziedzictwem kulturowym Stoczni Gdańskiej, wykładowczyni Uniwersytetu Gdańskiego

Wśród różnych zakładów przemysłu ciężkiego, to właśnie pracę w stoczni uznawano za najcięższą. Stoczniowcy każdego dnia byli narażeni na wykonywanie zadań w niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia warunkach. W zakładzie dochodziło nawet do 1000 wypadków rocznie, w tym kilku śmiertelnych. Największa stoczniowa tragedia – pożar, który wybuchł 13 grudnia 1961 roku na drobnicowcu MS „Konopnicka” pochłonął 22 ofiary, zapisując się w historii jako przykład fatalnie przeprowadzonej akcji ratunkowej. Prelekcja ma na celu zobrazowanie warunków, w jakich na co dzień pracowali stoczniowcy, ukazanie wielości niebezpieczeństw wiążących się z budową statków, a także scharakteryzowanie środków, jakie podejmowano, aby nim zapobiec.

Partner