Wystawa mówiona to projekt realizowany przez wolontariuszki i wolontariuszów ECS w przestrzeniach wystawy stałej i wystawy czasowej STOCZNIA. Można ich rozpoznać po niebieskich koszulkach z napisem STOCZNIA. Warto się zatrzymać, aby w zamian otrzymać autorską opowieść np. o historii „Sołdka”, pierwszego statku pełnomorskiego zbudowanego całkowicie w Polsce po II wojnie światowej, który otrzymał nazwę od nazwiska trasera Stoczni Gdańskiej, przodownika pracy, Stanisława Sołdka czy sejmowym orędziu Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera po II wojnie światowej.

– Przesłanie pomysłu jest proste. Korzystając z entuzjazmu i energii wolontariuszy ECS, a jednocześnie dając im kolejną okazję do działania i rozwoju, umożliwiamy zwiedzającym zdobycie dodatkowych informacji ponad to, co jest tradycyjną opowieścią wystawy stałej – mówi Adam Czubaszek z Działu Archiwum i Organizacji Wystaw ECS. – Wiemy, że goście wystawy czerpią radość z kontaktu z żywym człowiekiem, doceniają możliwość zadania dodatkowych pytań, a nasi wolontariusze zdobywają nowe umiejętności i poszerzą wiedzę historyczną.

Program jest realizowany w każdą ostatnią sobotę miesiąca. W czerwcu, wyjątkowo z okazji Święta Wolności i Praw Obywatelskich, również 3–4 czerwca.

Wolontariuszki i wolontariusze na co dzień współpracują z ECS, wspierając instytucję w rozwoju i realizacji działań. W bazie programu WOLONTARIAT W ECS widnieje blisko 450 nazwisk.

Program wydarzenia

wystawa czasowa STOCZNIA

/ Ada, wulkan energii, która żadnych wyzwań się nie boi – przygotowała opowieść o historii „Sołdka”, pierwszego statku pełnomorskiego zbudowanego całkowicie w Polsce po II wojnie światowej, który otrzymał nazwę od nazwiska trasera Stoczni Gdańskiej, przodownika pracy, Stanisława Sołdka

/ Maria, tegoroczna maturzystka, pasjonatka debat oksfordzkich – zaprezentuje historię sztuki socrealistycznej na przykładzie obrazu Leszka Sobockiego „Jeden dzień w życiu stoczniowca”

Chcesz dołączyć do grona wolontariuszek i wolontariuszy?
→ wypełnij formularz rejestracyjny: ecs.gda.pl/Wolontariat
→ przyjdź na spotkanie informacyjne

wystawa stała ECS

Artur, który działa w wolontariacie, aby poznać nowych ludzi – będzie opowiadał o Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela

/ Mikołaj, tegoroczny maturzysta, laureat olimpiady historycznej – zapozna zwiedzających z orędziem Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera po II wojnie światowej