Jak wykorzystać historię w działaniach społecznych? Najlepiej jak najprościej! Warto jednak sięgnąć po historie odsłaniające przed nami sensy, o których zdążyliśmy zapomnieć albo których wcześniej nie potrafiliśmy zrozumieć. Podczas dwóch spotkań – wykładu i warsztatów – skupimy się na historii Solidarności, Stoczni Gdańskiej oraz ulicy Gdyńskich Kosynierów. Ona będzie dla nas punktem wyjścia do rozmów i działania.

Wydarzenie jest częścią projektu ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ, w którym odnosimy się do terenów postoczniowych i szeroko rozumianego sąsiedztwa ECS. Nasze otoczenie zmienia się, dlatego wspólnie z mieszkańcami pragniemy oswajać zachodzące przemiany. Chcemy zachować w pamięci historie miejsc i ludzi, obserwować i wzmacniać podejmowane przez nich działania. Jesteśmy współodpowiedzialni za ten teren, za tworzenie nowej tkanki miejskiej.
Więcej informacji | ecs.gda.pl/zrozumiecsierpien

Program wydarzenia

Wykład i rozmowa

miejsce | Gdańsk, ul. Gdyńskich Kosynierów 11, Dom Na Skraju
osoba prowadząca | dr Jacek Kołtan – studiował filozofię i nauki polityczne, jest wydawcą i wykładowcą akademickim, pełnomocnikiem dyrektora ds. naukowych Europejskiego Centrum Solidarności

Historię Solidarności warto pozytywnie mitologizować – pokazać sensy ludzkich zachowań, które się za nią kryją, a które mogą stać się punktami odniesienia także dla nas. Opowieść o Solidarności trzeba koniecznie odnieść do nas samych i naszego świata, by sprawdzić, które z odpowiedzi udzielonych w przeszłości pozostają ważne także dzisiaj, a które nie dotyczą już naszej zmieniającej się w zawrotnym tempie rzeczywistości.
W trakcie spotkania przyjrzymy się potencjałowi tkwiącemu w historii Solidarności i zastanowimy się, jak za jej pomocą zmierzyć się z dzisiejszymi wyzwaniami. Skupimy się także na tym, jak ludzie stają się aktywnymi aktorami społecznymi. Porozmawiamy o tym, że idea solidarności to polityczny wyraz tego, czym jest miłość w relacjach między ludźmi, oraz o tym, że demokracja to bardzo krucha materia, z której kształtujemy naszą codzienność.

zapisy online

Warsztaty

miejsce | Gdańsk, ul. Gdyńskich Kosynierów 11, Dom Na Skraju
osoba prowadząca | Anna Miler – badaczka historii kobiet, animatorka kultury, działaczka społeczna. Współtworzy projekty odkrywające i popularyzujące historię kobiet: Metropolitanka, Stocznia jest kobietą oraz baza biogramów Pomorzanek.

Ludzie od zawsze gromadzili się, żeby opowiadać historie i w ten sposób budowali poczucie tożsamości i wspólnoty. Podczas warsztatów sięgniemy do osobistych i powszechnych (powszechnie znanych historii) związanych z ulicą Gdyńskich Kosynierów. Będziemy wykorzystywać metody storytellingu – opowiadać i przeżywać opowieści, żeby poszukać ich sensów i możliwości budowania wokół nich działań i wzmacniania relacji.

zapisy online