ZROZUMIEĆ 89/19

OKRĄGŁY STÓŁ POTRAFI ŁĄCZYĆ!
Stół to najważniejsze miejsce w domu, w pracy, w przestrzeni publicznej. W 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów przy ECS powstał nowo zaprojektowany stół, ideą nawiązujący do okrągłego stołu, przy którym opozycja i władza wynegocjowały porozumienie. Składa się z wielu elementów, dzięki czemu przystosowuje się do potrzeb użytkowników. Łączy, wzmacnia relacje i wspiera porozumienie. Służy rozmowom, działaniom warsztatowym, muzykowaniu i wspólnym posiłkom.
Jego część powędrowała do gdańskich dzielnic, podwórek, placów, aby stać się przestrzenią realizacji działań społecznych podczas ZROZUMIEĆ 89/19.
→ program
→ komiks podsumowujący wydarzenia

Zrozumieć 89’19 to specjalna edycja projektu ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ, programu wspierającego działania społeczne realizowane w gdańskich społecznościach.

KONTAKT

Sylwia Bruna, tel.: 517 368 127
Magdalena Fryze-Seroka, tel.: 517 368 088
Bartosz Rief, tel.: 517 368 094
e-mail: zrozumiec89@ecs.gda.pl