Stocznia Gdańska i jej bogata, ponad 170-letnia historia jest tematem bardzo rozległym. Dotychczas uwagę badaczy skupiała przede wszystkim jako miejsce narodzin Solidarności.

– Na wystawie STOCZNIA próbujemy zdefiniować to miejsce i jego dziedzictwo na nowo, pokazujemy różne jego oblicza, nierzadko zaskakujące i szerzej nieznane. Jednak ekspozycja rządzi się swoimi prawami i pewne, niezwykle ciekawe tematy zostały jedynie zasygnalizowane. W poczuciu pewnego niedosytu zrodził się pomysł, aby pogłębić wybrane wątki, które nie doczekały się jeszcze swoich opracowań – opowiada dr Magdalena Staręga, koordynatorka merytoryczna wystawy STOCZNIA, która zajmuje się w ECS dziedzictwem stoczniowym. – Zaprosiliśmy do współpracy badaczy, którzy zajmowali się stocznią i są specjalistami w danych tematach. Dzięki nim mamy szansę poznać stocznię jeszcze bliżej. Krótko mówiąc, chcemy dźwignąć tę wiedzę i udostępnić wszystkim zainteresowanym, zarówno miłośnikom historii Gdańska, regionu, jak i samego zakładu.

Projekt zrealizowano we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, z którym związana jest większość prelegentów.

Stoczniowcy wilhelmińskiego i międzywojennego Gdańska (1890–1939): próba zbiorowego portretu

prelegent | dr Jan Daniluk, Uniwersytet Gdański – historyk, badacz i publicysta, pasjonat dziejów przede wszystkim Gdańska i Sopotu oraz II wojny światowej, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego

Kim tak naprawdę byli gdańscy stoczniowcy od końca XIX wieku do wybuchu II wojny światowej? Ilu ich było, ile zarabiali i gdzie mieszkali robotnicy i niżsi rangą urzędnicy Stoczni Cesarskiej oraz gdańskiej filii Stoczni Schichaua? Czy już wówczas powstawały związki zawodowe, a jeśli tak, to jak i przeciw czemu protestowano? W jaki sposób sytuacja polityczno-gospodarcza Gdańska i szerzej, regionu, wpływała na ich pracę i życie do 1939 roku? Podczas prelekcji padną odpowiedzi na te i inne pytania związane z dawnymi stoczniowcami.

Partner