Stocznia Gdańska i jej bogata, ponad 170-letnia historia jest tematem bardzo rozległym. Dotychczas uwagę badaczy skupiała przede wszystkim jako miejsce narodzin Solidarności.

– Na wystawie STOCZNIA próbujemy zdefiniować to miejsce i jego dziedzictwo na nowo, pokazujemy różne jego oblicza, nierzadko zaskakujące i szerzej nieznane. Jednak ekspozycja rządzi się swoimi prawami i pewne, niezwykle ciekawe tematy zostały jedynie zasygnalizowane. W poczuciu pewnego niedosytu zrodził się pomysł, aby pogłębić wybrane wątki, które nie doczekały się jeszcze swoich opracowań – opowiada dr Magdalena Staręga, koordynatorka merytoryczna wystawy STOCZNIA, która zajmuje się w ECS dziedzictwem stoczniowym. – Zaprosiliśmy do współpracy badaczy, którzy zajmowali się stocznią i są specjalistami w danych tematach. Dzięki nim mamy szansę poznać stocznię jeszcze bliżej. Krótko mówiąc, chcemy dźwignąć tę wiedzę i udostępnić wszystkim zainteresowanym, zarówno miłośnikom historii Gdańska, regionu, jak i samego zakładu.

Projekt zrealizowano we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, z którym związana jest większość prelegentów.

Stocznia Gdańska w filmie. Rekonesans

prelegent | Arkadiusz Bilecki, Europejskie Centrum Solidarności / Uniwersytet Gdański – politolog, pracownik Wydziału Naukowego i Zbiorów ECS, doktorant na Uniwersytecie Gdańskim, zajmuje się badaniem wizerunku Solidarności w filmie

Tematem prelekcji są związki pomiędzy Stocznią Gdańską i światem filmu. Główny nacisk zostanie położony na zakład, jako temat wielu filmów fabularnych i dokumentalnych. Stocznia zyskała swoją ekranową tożsamość jako np. miejsce pracy bohaterów lub rzeczywisty zakład pracy. Ciekawa jest też aktywność Stoczni Gdańskiej jako inicjatorki realizacji filmów. W ramach współpracy z łódzką Wytwórnią Filmów Oświatowych powstawały reklamy stoczniowej produkcji, zwłaszcza tej na rynki międzynarodowe i edukacyjno-szkoleniowe, prezentowane uczniom stoczniowej szkoły zawodowej lub nowoprzyjętym pracownikom. Trzecim omawianym obszarem będzie szeroko pojęta kultura filmowa, czyli m.in. działalność stoczniowego kina Panorama.

Partner