Około 90 archiwistów, muzealników i bibliotekarzy z całego kraju przybędzie do ECS w dniach 7–8 grudnia 2023 roku, aby rozmawiać o spuściznach, jakie w swoich zbiorach posiadają placówki, w których pracują. Mówić będą o pozyskiwaniu spuścizn, ich opracowywaniu, przechowywaniu, udostępnianiu i promocji. Konferencja ma charakter otwarty – zapraszamy osoby chętne, aby wysłuchać referatów.

„Spuścizna” to w powszechnym rozumieniu coś, co zostaje w spadku po kimś. Archiwista powie, że spuścizna, to materiały wytworzone w toku i w związku z życiem i działalnością osoby lub osób, dokumentujące główne kierunki życia, pracy i zainteresowań. Zbiory te łączą w sobie właściwości archiwum, biblioteki i muzeum. Przekazywanie ich instytucjom jest dowodem zaufania ofiarodawców, dla których nierzadko są to cenne i sentymentalne pamiątki rodzinne oraz wyrazem ich potrzeby ocalenia spuścizny dla następnych pokoleń. Chcemy zwrócić uwagę na wyjątkowość tych kolekcji oraz prześledzić ich losy – od momentu przekazania, poprzez opracowanie aż do publicznego udostępniania.

Jakie kolekcje prywatne kryją się magazynach bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych? Z jakimi problemami borykamy się w codziennej pracy z kolekcjami prywatnymi? Czy prawdą jest, że zmienią się standardy opracowania spuścizn archiwalnych? Jakimi kryteriami kierują się bibliotekarze, przyjmując księgozbiory prywatne? Czy udostępniając kolekcje osobiste w przestrzeni internetowej, ogranicza nas prawo autorskie? Jak bezpiecznie udostępniać i rozpowszechniać informacje na temat spuścizn? Czy pamiątki osób żyjących to spuścizna? Czy digitalizacja przeznaczona jest tylko dla dokumentów piśmienniczych? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 7–8 grudnia 2023 w Bibliotece Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Każde wystąpienie będzie trwać 20 minut.
W drugim dniu konferencji odbędą się warsztaty z digitalizacji, które poprowadzi dla prelegentów firma Digital Center.

kontakt | konferencja@ecs.gda.pl

Program wydarzenia

Rejestracja uczestników

/ przed biblioteką (1 piętro)

Otwarcie konferencji

/ biblioteka (1 piętro)
9.00 / Basil Kerski, dyrektor ECS: ECS, instytucja pamięci i wsparcia społeczeństwa obywatelskiego
9.20 / dr Przemysław Ruchlewski, zastępca dyrektora ECS ds. naukowych i zbiorów, kierownik Wydziału Naukowego i Zbiorów: O znaczeniu kolekcji prywatnych w zbiorach ECS
9.40 / Andrzej Peciak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. Krzysztof Rumowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Z Maisons-Laffitte na wydawnicze salony – teki redakcyjne „Kultury” i „Zeszytów Historycznych” oraz seria wydawnicza „W kręgu paryskiej Kultury”

Sesja I: Gromadzenie, opracowanie, udostępnianie

/ biblioteka (1 piętro)
10.20 / dr Monika Płuciennik, Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego: Problematyka terminologii archiwalnej w kontekście spuścizn
10.40 / Iwona Kwiatkowska, Europejskie Centrum Solidarności: Między Norwegią a Japonią – fotografie ze spuścizny po Magdalenie Wójcik
11.00 / Maria Szadkowska, Muzeum Miasta Pragi: Metody archiwizacji i prezentacji spuścizn rodzinnych i zbiorów sztuki w tzw. domach-muzeach czeskiej awangardy na przykładzie willi Müllera i willi Rothmayera w Pradze
11.20 / Łukasz Karolewski, Narodowe Archiwum Cyfrowe: Autorska ewidencja archiwum Grażyny Rutowskiej – charakterystyka i przydatność w archiwalnym opracowaniu spuścizny

Przerwa kawowa

Sesja I, ciąg dalszy: Gromadzenie, opracowanie, udostępnianie

/ biblioteka (1 piętro)
12.00 / Marta Walkusz, Dorota Witkowska, Biblioteka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku: Spuścizna Zbigniewa Śliwińskiego – nasz sposób jej organizacji, opracowania i udostępniania
12.20 / Paulina Kotowska, Instytut Pileckiego: Kolekcje prywatne w zbiorach Instytutu Pileckiego. Wyzwania w obliczu opracowania i ponownego wykorzystania
12.40 / Piotr Giziński, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku: Spuścizna Romana Sznajdera w zasobie Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Próba opracowania zespołu
13.00 / dr Sylwia Szarejko, Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku: Dziedzictwo deportowanych w głąb Związku Sowieckiego w Muzeum Pamięci Sybiru
13.20 / Ewa Chmielewska-Tomczak, PAN Biblioteka Gdańska: Opracowanie spuścizn w Dziale Nowej Książki PAN Biblioteki Gdańskiej
13.40 / Adrian Kossowski, Archiwum Państwowe w Warszawie: Archiwum rodziny Pawłowskich jako przykład opracowanej spuścizny w zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie

Sesja II: Spuścizny w instytucjach kultury

/ sala warsztatowa nr 4 (3 piętro)
12.00 / Ewa Dubaj, Archiwum Państwowe w Częstochowie: Spuścizna rodziny Przewłockich jako przykład archiwów rodzinnych przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Częstochowie
12.20 / Maria Krajewska, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie: Archiwalia ze spuścizn naukowych w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie – ich rola i ranga w opracowywaniu zbiorów
12.40 / Krzysztof Ziomek, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie: Spuścizna i dary Ignacego Domeyki w kolekcji kartograficznej Biblioteki Naukowej
13.00 / Michał Szymański, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie: Archiwum Czesława Miłosza w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie
13.20 / Aleksandra Kujawa–Eberharter, Dorota Fortuna, Agnieszka Papieska, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie: Archiwum „Zeszytów Literackich” w Muzeum Literatury w Warszawie
13.40 / Alicja Łuczyńska, Biblioteka Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie: Księgozbiory poniemieckie jako przykład spuścizn nieoczywistych

Sesja III: Promocja, digitalizacja

/ sala warsztatowa nr 5 (3 piętro)
12.00 / Bartosz Wiśniewski, Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu: – Od „poniemieckiego” do „skarbu” – zabezpieczenie, opracowanie i promocja księgozbioru rodu von Hahn w Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
12.20 / Angelika Dąbal, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego: Unikatowe kolekcje pomorsko-kaszubskie ze spuścizny Andrzeja Bukowskiego w zbiorach Biblioteki UG – realizacja zadania w ramach projektu „Społeczna odpowiedzialność nauki”
12.40 / Agnieszka Jaskanis, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie: Omówienie projektów dotyczących digitalizacji i udostępnienia spuścizn naukowych ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
13.00 / Andrzej Wróbel, Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim: Zbiory historyków-regionalistów oraz działaczy społecznych w zasobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim i ich znaczenie dla badań nad historią regionu
13.20 / Beata Śliwińska, Archiwum Państwowe w Opolu: Wartość edukacyjna spuścizn, kolekcji i zbiorów dotyczących Solidarności z zasobu Archiwum Państwowego w Opolu
13.40 / Maria Jaglarz, Muzeum Niepołomickie: Włodzimierz Puchalski na maxa. Wielki zbiór w małym muzeum
14.00 / Jan Annusewicz, Archiwum Akt Nowych w Warszawie: Spuścizny archiwalne w zasobie Archiwum Akt Nowych
14.20 / dr Agnieszka Fluda-Krokos, Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Umiejętności – Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie: Justyn Sokulski (1872–1949) – spuścizna w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie
14.40 / Krzysztof Czajka–Kalinowski, Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie: „Zapisz jako…” – program digitalizacji i udostępniania kolekcji prywatnych

Przerwa obiadowa

Sesja II, ciąg dalszy: Spuścizny w instytucjach kultury

/ sala warsztatowa nr 4 
16.00 / Anna Michalska, Muzeum Kinematografii w Łodzi: Archiwum Historii Mówionej w Muzeum Kinematografii w Łodzi
16.20 / Anna Gromkowska, Biblioteka Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie: Spuścizna po Hieronimie Skurpskim (1914–2006) w księgozbiorze Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie   

Sesja III, ciąg dalszy: Promocja, digitalizacja

/ sala warsztatowa nr 5 (3 piętro) 
16.00 / dr Andrzej Mycio, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. Oddział Zbiorów Specjalnych Gabinetu Rękopisów: Problematyka opracowania i digitalizacji spuścizn rękopiśmiennych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu  

Michał Ładecki: Prezentacja Digital Center sp. z o.o.

/ biblioteka (1 piętro)

Warsztaty digitalizacyjne

/ sale warsztatowe nr 4 i 5

Przerwa kawowa

Warsztaty digitalizacyjne

/ sale warsztatowe nr 4 i 5