Stocznia Gdańska i jej bogata, ponad 170-letnia historia jest tematem bardzo rozległym. Dotychczas uwagę badaczy skupiała przede wszystkim jako miejsce narodzin Solidarności.

– Na wystawie STOCZNIA próbujemy zdefiniować to miejsce i jego dziedzictwo na nowo, pokazujemy różne jego oblicza, nierzadko zaskakujące i szerzej nieznane. Jednak ekspozycja rządzi się swoimi prawami i pewne, niezwykle ciekawe tematy zostały jedynie zasygnalizowane. W poczuciu pewnego niedosytu zrodził się pomysł, aby pogłębić wybrane wątki, które nie doczekały się jeszcze swoich opracowań – opowiada dr Magdalena Staręga, koordynatorka merytoryczna wystawy STOCZNIA, która zajmuje się w ECS dziedzictwem stoczniowym. – Zaprosiliśmy do współpracy badaczy, którzy zajmowali się stocznią i są specjalistami w danych tematach. Dzięki nim mamy szansę poznać stocznię jeszcze bliżej. Krótko mówiąc, chcemy dźwignąć tę wiedzę i udostępnić wszystkim zainteresowanym, zarówno miłośnikom historii Gdańska, regionu, jak i samego zakładu.

Projekt zrealizowano we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, z którym związana jest większość prelegentów.

Praca przymusowa a przemysł stoczniowy w Gdańsku w trakcie II wojny światowej

prelegent | dr Jan Daniluk, Uniwersytet Gdański – historyk, badacz i publicysta, pasjonat dziejów przede wszystkim Gdańska i Sopotu oraz II wojny światowej, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego

W realiach gospodarki wojennej Rzeszy Niemieckiej (1939–1945) praca przymusowa była zjawiskiem powszechnym. Świadczyli ją nie tylko więźniowie obozów koncentracyjnych czy jeńcy wojenni, ale także – a może i przede wszystkim – cywilni pracownicy przymusowi, w mniejszym zakresie także tzw. zakontraktowani pracownicy z państw Europy Zachodniej.
W odniesieniu zarówno do dominującego w historii Gdańska do 1945 roku przemysłu stoczniowego, jak i szerzej, gospodarki całego regionu, brakuje nadal prób syntetycznego przedstawienia tego jednego z kluczowych dla realiów wojny zjawiska. Wystąpienie będzie próbą uzupełnienia tej luki.

Partner