Stocznia Gdańska i jej bogata, ponad 170-letnia historia jest tematem bardzo rozległym. Dotychczas uwagę badaczy skupiała przede wszystkim jako miejsce narodzin Solidarności.

– Na wystawie STOCZNIA próbujemy zdefiniować to miejsce i jego dziedzictwo na nowo, pokazujemy różne jego oblicza, nierzadko zaskakujące i szerzej nieznane. Jednak ekspozycja rządzi się swoimi prawami i pewne, niezwykle ciekawe tematy zostały jedynie zasygnalizowane. W poczuciu pewnego niedosytu zrodził się pomysł, aby pogłębić wybrane wątki, które nie doczekały się jeszcze swoich opracowań – opowiada dr Magdalena Staręga, koordynatorka merytoryczna wystawy STOCZNIA, która zajmuje się w ECS dziedzictwem stoczniowym. – Zaprosiliśmy do współpracy badaczy, którzy zajmowali się stocznią i są specjalistami w danych tematach. Dzięki nim mamy szansę poznać stocznię jeszcze bliżej. Krótko mówiąc, chcemy dźwignąć tę wiedzę i udostępnić wszystkim zainteresowanym, zarówno miłośnikom historii Gdańska, regionu, jak i samego zakładu.

Projekt zrealizowano we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, z którym związana jest większość prelegentów.

Pomnik Poległych Stoczniowców 1970. Dzieło sztuki i jego forma w polu napięć społecznych

prelegent | dr Jacek Bielak, Uniwersytet Gdański – historyk sztuki i filolog klasyczny związany z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, bada różne aspekty sztuki Gdańska, a także nowożytnej Italii

Obecna forma pomnika wydaje się powszechnie znana i oczywista. Tymczasem na przestrzeni lat artystyczny kształt monumentalnej bryły podlegał istotnym zmianom. Ogólny wygląd pomnika został, co prawda, określony już w tracie strajku w sierpniu 1980 roku, a mimo to rozpisano konkurs na jego projekt. Model ten jednak zmodyfikowano, a następnie dołączono nowe elementy i treści. Powstaje zatem pytanie, w jaki sposób pierwotny zamysł artystyczny ulegał przekształceniu oraz dlaczego i jak zmieniła się forma pomnika po jego odsłonięciu? W którym momencie możemy go uznać za dzieło skończone? Wykład nie tylko przybliży proces podejmowania decyzji w tym obszarze, ale także zwróci uwagę na rolę społecznych oczekiwań w kształtowaniu treści i formy artystycznej.

Partner