O historii Solidarności i czasach historycznych przemian, jak i kulisach rozszerzenia NATO i jego znaczeniu dla współczesnej sytuacji Polski – przewodnicy ECS będą rozmawiać z Januszem Onyszkiewiczem, jednym z liderów Solidarności, pierwszym cywilnym wiceministrem obrony narodowej i byłym szefem MON.

Temat i gość spotkania nie są przypadkowe. W tym roku przypada 35 rocznica obrad Okrągłego Stołu i wyborów 4 czerwca, a także 25 rocznica przystąpienia Polski do NATO. Janusz Onyszkiewicz, działacz opozycji demokratycznej, był zaś ministrem obrony narodowej, gdy Polska stała się członkiem NATO.

Janusz Onyszkiewicz | Urodził się we Lwowie 18 grudnia 1937, zamieszkał w Warszawie11 lat później. Ukończył Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Otrzymał tytuł doktora nauk matematycznych. Aktywnie uczestniczył w protestach na Uniwersytecie Warszawskim Marcu ’68. Współpracował z Komitetem Obrony Robotników i niezależnym wydawnictwem Aneks. Po powstaniu  NSZZ „Solidarność” pełnił funkcję rzecznika prasowego, a potem członka prezydium. Po ogłoszeniu stanu wojennego został internowany, był przetrzymywany ponad rok. Wielokrotnie trafiał do aresztu i przed sąd, jak np. za organizację obchodów 40 rocznicy powstania w Getcie Warszawskim. Założyciel Solidarności Polsko-Węgierskiej (1989). Członek Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” (1988–1990). W trakcie obrad Okrągłego Stołu był rzecznikiem prasowym strony opozycyjnej, zaangażowanym również w prace zespołu odpowiedzialnego za środki masowego przekazu. Poseł (1989–2001), pierwszy cywilny wiceminister obrony narodowej (1990–1992) oraz szef MON (1992–1993 i 1997–2000). W 1994 roku został prezesem, a następnie przewodniczącym Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego. Jego wieloletnia praca nad modernizacją oraz reorganizacją sił zbrojnych, jak i budowaniem sojuszniczych relacji z krajami zachodu przyczyniły się do przystąpienia Polski do NATO (1999). Poseł do Europarlamentu (2004–2009), wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego (2004–2007), a następnie wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych (2007–2009).
Doświadczony alpinista i speleolog, zdobywca wielu szczytów w Himalajach, Karakorum, Pamirze i Hindukuszu. Wspólnie z Krzysztofem Zdzitowieckim i Leszkiem Cichym dokonał pierwszego wejścia na Gasherbrum III (1975), który do tego momentu był najwyższym niezdobytym szczytem świata. Prezes Polskiego Związku Alpinizmu (2001).

Powołując Akademię Przewodnicką ECS im. Wojciecha Charkina nadaliśmy nowe ramy organizacyjne przedsięwzięciom, które z powodzeniem realizujemy od 2014 roku – kursom przewodnickim, regularnym szkoleniom, warsztatom, spotkaniom ze świadkami historii i ekspertami, prezentacjom archiwaliów. Pierwszy kurs dla kandydatów na certyfikowanych przewodników ECS odbył się w 2014 roku, potem były kolejne, w 2023 roku odbyła się piąta edycja kursu. Od 2015 roku ECS organizuje dla swoich przewodników cykliczne spotkania, podczas których mogą poszerzać wiedzę i doskonalić umiejętności. Dziś współpracujemy z blisko 270 certyfikowanymi przewodnikami – ambasadorami instytucji.