Powołując w Europejskim Centrum Solidarności Akademię Przewodnicką ECS im. Wojciecha Charkina nadaliśmy nowe ramy organizacyjne przedsięwzięciom, które z powodzeniem realizujemy od 2014 roku – kursom przewodnickim, regularnym szkoleniom, warsztatom, spotkaniom ze świadkami historii i ekspertami, prezentacjom archiwaliów.

Pierwszy kurs dla kandydatów na certyfikowanych przewodników ECS odbył się w 2014 roku, potem były kolejne, w 2023 roku odbyła się piąta edycja kursu. Od 2015 roku ECS organizuje dla swoich przewodników cykliczne spotkania, podczas których mogą poszerzać wiedzę i doskonalić umiejętności.
– Wiedzieliśmy, że przewodnicy są naturalnymi ambasadorami Europejskiego Centrum Solidarności. Ludźmi, którzy zadadzą nam wiele trudnych pytań, będą wymagać rzetelności i faktów oraz… testować nasze umiejętności i wiedzę – mówi Magdalena Charkin-Jaszcza, córka Wojciecha i trzecie pokolenie przewodników w rodzinie, twórczyni systemu współpracy z przewodnikami w ECS. – Ale też uczciwie opowiedzą o ECS, ocenią naszą pracę i działania przez pryzmat wiedzy, a nie opinii. I tak też się stało, dziś przewodnicy są ważną częścią zespołu ECS, przybliżając naszą wystawę i działalność dziesiątkom tysięcy gości.
Dziś instytucja współpracuje z blisko 270 certyfikowanymi przewodnikami, a oni sami system współpracy ECS ze środowiskiem przewodnickim nazywają unikatowym w skali Polski.

Patron
Wojciecha Charkina (1947–2019) – patrona akademii – w środowisku przewodnickim nie trzeba przedstawiać. Był wykładowcą, dziennikarzem, wychowawcą wielu pokoleń przewodników i liderem środowiska przewodników PTTK, świadkiem historii. Skupiał w sobie wiele talentów, umiejętności i perspektyw, podkreślając jednocześnie znaczenie umiejętności dialogu i wartości wynikających z otwarcia na drugiego człowieka. Dla ECS był mentorem i przyjacielem, jednym z bohaterów wystawy stałej i postacią kluczową dla budowy współpracy ECS ze środowiskiem przewodnickim.
– Był dla mnie przewodnikiem po najnowszej historii. Człowiekiem, od którego bardzo dużo się nauczyłem. Skupiał w sobie wiele talentów, umiejętności, perspektyw – Basil Kerski, dyrektor ECS, mówił podczas marcowego spotkania z przewodnikami ECS. – Potrafił rozmawiać z ludźmi, wprowadzać ich w tajemnice historii Polski i Europy. Był uczestnikiem ważnych wydarzeń, ale nie był zaangażowany w politykę po 1989 roku. Miał swój niezależny punkt widzenia.