Grafików, ilustratorki i artystów wizualnych, pracujących samodzielnie i w zespołach, również studentki i studentów – zapraszamy do udziału w konkursie na opracowanie motywu graficznego 18. edycji filmowego ALL ABOUT FREEDOM FESTIVAL. Zwycięzca otrzyma 5 tys. zł, a jego koncepcja artystyczna zostanie wykorzystana w materiałach promocyjnych. Na projekty czekamy do 7 kwietnia 2024.

Praca ma twórczo odnosić się do wartości otwartości, równości w różnorodności, wolności i praw człowieka. Warunki są tylko dwa – projekt nie może być publikowany wcześniej i musi być autorską koncepcją nie wspomaganą siłami AI. Zgłoszenia opatrzone godłem będą przyjmowane w formie cyfrowej.

Wyboru najlepszego z projektów dokona komisja konkursowa w składzie: Adam Ignaciuk – grafik, projektant znaków graficznych, książek i publikacji, Dominika Janicka  – architektka, projektantka, kuratorka, dyrektorka artystyczna Instytutu Designu w Kielcach, Krystyna Weiher-Sitkiewicz – kustoszka Muzeum Narodowego w Gdańsku, edukatorka filmowa, antropolożka i kuratorka wystaw, prof. Sławomir Witkowski – malarz, grafik, pedagog, dziekan Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

ALL ABOUT FREEDOM FESTIVAL to coroczny festiwal filmowy organizowany w Gdańsku przez Europejskie Centrum Solidarności. Jego tematem przewodnim są różne wymiary wolności, zarówno w wymiarze osobistym, jak i społecznym. Widzowie mają okazję oglądać filmy fabularne i dokumentalne z całego świata, w tym premiery. Projekcjom towarzyszą spotkania z artystami i twórcami kultury. Namysł nad kondycją współczesnego świata ma inspirować ludzi do zmiany rzeczywistości.

Organizatorem konkursu jest Europejskie Centrum Solidarności, a jego partnerem Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.

terminy nadsyłania prac | 1 marca – 7 kwietnia 2024
rozstrzygnięcie konkursu | do 19 kwietnia 2024
kontakt | e-mail: aaffkonkurs@ecs.gda.pl