W ramach Forum EUROPA Z WIDOKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ zapraszamy na autorski białorusko-ukraiński program muzyczno-poetycki „Dopóki nienawidzisz… Dopóki kochasz…”.

Spotkanie poezji z muzyką, wiersza z piosenką, języka ukraińskiego z białoruskim. Słynne wersety Tarasa Szewczenki – wybitnego ukraińskiego poety narodowego, szesnaście lat młodszego od Mickiewicza i pięć lat od Słowackiego – w przekładzie  Janka Kupały, aktualna ukraińska poezja czasów wojny we współczesnych przekładach białoruskich, a kultowe „Mury” Jacka Kaczmarskiego zabrzmią jednocześnie w trzech wersjach językowych. Literacko-muzyczny dialog inspirowany jest nadzieją, że nawet w trudnych czasach możliwe jest porozumienie między naszymi społeczeństwami i kulturami, a solidarność czyni nas silniejszymi w obliczu wspólnego wroga.

Slawa Ukrajini! – Chwała Ukrainie! Żywie Biełaruś! – Niech Żyje Białoruś!

wystąpią
Andrej Chadanowicz
Poeta, tłumacz i literaturoznawca, zaangażowany w obronę praw człowieka i walkę o niepodległość Białorusi. Otwarcie występuje przeciwko prześladowaniom i represjom politycznym ze strony reżimu Łukaszenki. Z powodu działalności opozycyjnej był zmuszony do opuszczenia swojej ojczyzny. Autor wielu tomików poezji, przetłumaczonych  na ponad dziesięć języków. Wykładał historię literatury francuskiej na Uniwersytecie w Mińsku, był prezesem Białoruskiego PEN Clubu. Członek Związku Białoruskich Pisarzy.

Pawło Tabakou
Wokalista, muzyk i kompozytor. Absolwent Lwowskiej Akademii Muzycznej. Były solista i aranżer folk-jazzowej grupy The Minstrel i męskiego oktetu Orpheus. Półfinalista ukraińskiego Mam Talent. Zwycięzca ukraińskiego projektu telewizyjnego Szansa i The Voice of Ukraine. Organizuje coroczne koncerty solowe we Lwowie, znane z unikalnych programów tematycznych.

Forum EUROPA Z WIDOKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ to międzynarodowy projekt społeczno-polityczny. Uczestnicy debatują nad współczesną kondycją Europy i Europejczyków, a wszystkich łączy wspólna troska o przyszłość Unii Europejskiej oraz ambicja skutecznego działania w państwach graniczących ze wspólnotą – przede wszystkim krajach Partnerstwa Wschodniego oraz Bałkanów Zachodnich.

«Доки ненавидиш... Доки любиш...»

авторську білорусько-українську музично-поетичну програму

18 травня
/ 18.00-19.30
/ ЄЦС, зимовий сад (перший поверх)
/ Вхід вільний

В рамках Форуму «ЄВРОПА З ПОГЛЯДОМ У МАЙБУТНЄ» запрошуємо на авторську білорусько-українську музично-поетичну програму «Доки ненавидиш… Доки любиш…»

Зустріч поезії з музикою, вірша з піснею, української мови з білоруською. Відомі вірші Тараса Шевченка у перекладах Янкі Купали, сучасна українська поезія часів війни у білоруських перекладах, а культові «Мури» Яцка Качмарськєго прозвучать одночасно у трьох мовних версіях. Літературно-музичний діалог, натхненний надією, що навіть у важкі часи можливе порозуміння між нашими суспільствами та культурами, а солідарність робить нас сильнішими перед спільним ворогом. Слава Україні! Живє Бєларусь!

Виконавці:
Андрей Хадановіч
Поет, перекладач і літературознавець, учасник захисту прав людини та боротьби за незалежність Білорусі. Відкрито виступає проти переслідувань і політичних репресій з боку режиму Лукашенка. Через опозиційну діяльність був змушений залишити батьківщину. Автор багатьох томів поезії, перекладених понад десятьма мовами. Читав лекції з історії французької літератури в Мінському університеті, був президентом білоруського ПЕН-клубу. Член Спілки письменників Білорусі.

Павло Табаков
Вокаліст, музикант і композитор. Випускник Львівської музичної академії. Колишній соліст та аранжувальник фолк-джазового гурту «Менестрель» та чоловічого октету «Орфей». Півфіналіст «Україна має талант». Переможець українського телевізійного проекту Шанс та Голос України. Організовує щорічні сольні концерти у Львові, відомий своїми унікальними тематичними програмами.

Форум «ЄВРОПА З ПОГЛЯДОМ У МАЙБУТНЄ» — міжнародний суспільно-політичний проект. Учасники обговорюють сучасний стан Європи та європейців, а всіх об’єднує спільне занепокоєння майбутнім Європейського Союзу та прагнення до ефективних дій у країнах, що межують зі спільнотою – насамперед у країнах Східного партнерства та Західних Балкан. .