Zapraszamy osoby głuche, niedosłyszące i słyszące do wspólnego projektu artystycznego. Efektem pracy będzie instalacja przestrzenna o różnorodności doświadczeń zmysłowych. Zaczynamy w grudniu, w czerwcu 2023 roku odbędzie się wernisaż w Europejskim Centrum Solidarności.

– Chcemy stworzyć bezpieczną przestrzeń do równościowego doświadczania zmysłami, bez względu na naszą pełno- czy niepełnosprawność – tłumaczy Sylwia Bruna z Działu Projektów Obywatelskich ECS, koordynatorka projektu. – Wspólna praca, poza walorem artystycznym, pozwoli nam odpowiedzieć na wiele pytań. Czy odczuwanie zmysłów może być uniwersalne? Jak możemy wielozmysłowo poznawać i doświadczać bez względu na naszą niepełnosprawność lub pełnosprawność? W jaki sposób, poza słuchem, możemy odczuwać dźwięk?

Projekt adresujemy do osób w wieku 15–21 lat, przede wszystkim głuchych i słabosłyszących. W wyniku rekrutacji powstanie 16-osobowa grupa. Decyduje kolejność zgłoszeń. W proces powstawania instalacji artystycznej będą zaangażowani specjaliści i specjalistki z zakresu poszczególnych zmysłów – edukatorzy, artyści, badacze. Wystąpią oni w roli tutorów, tutorek, dzieląc się wiedzą teoretyczną i empiryczną.
Każdy zjazd będzie się składał z części służącej wiedzy i poznaniu oraz warsztatowo-eksperymentalnej.

Zaplanowano 5 warsztatów zjazdowych, średnio raz w miesiącu, zawsze w weekend (10–17), począwszy od 17–18 grudnia 2022. Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu i nocleg, a w trakcie warsztatów posiłki i wsparcie tłumaczek polskiego języka migowego (PJM).

Pierwsze spotkanie będzie wprowadzeniem w teorię i praktykę zmysłów, jak również kwestię szeroko pojmowanego języka i komunikacji. Kolejne zostaną poświęcone poszczególnym zmysłom.

Projekt UZMYSŁOWIENIE powstał przede wszystkim po to, aby nikt nie napotykał w ECS barier, które uniemożliwiłyby mu korzystanie z kultury. W ramach tego projektu nie tylko odbędzie się działanie artystyczne, ale z myślą o osobach niewidzących udoskonalimy przestrzeń w budynku ECS, podniesiemy kompetencje zespołu i zorganizujemy spacery architektoniczne dla osób posługujących się PJM. ECS pozyskało na ten cel 248 880,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt rozpoczął się w październiku 2022, a zakończy w czerwcu 2023.

Zgłoś się do projektu! Czekamy do 13 grudnia 2022.

HARMONOGRAM

Program wydarzenia

JĘZYK | przestrzenie pomiędzy tekstem źródłowym a tłumaczeniem

termin | 17–18 grudnia 2022, sobota – niedziela, godz. 10–17

osoba prowadząca | Daniel Kotowski
Artysta wizualny, performer. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2018) oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie (2016). Doktorant na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jak przedstawia sam siebie, jest wyznacznikiem niekompletności, niezgodnym z normą, bo jest Głuchy i nie posługuje się mową. Opowiadając o niekompletności i kompletności w wymiarze egzystencjalnym, analizuje ich potencjał. Rozważa możliwość spełnienia oczekiwania kompletności albo wyraża protest przeciwko niemu. Posługuje się różnymi formami wypowiedzi, wykonuje performans, projektuje, tworzy instalacje, fotografie, obiekty i filmy wideo.

formularz zgłoszeń

WIDZENIE

termin | 28–29 stycznia 2023, sobota – niedziela, godz. 10–17

osoba prowadząca | dr hab. Anna Wejkowska-Lipska
Architektka wnętrz, prodziekan kierunku Architektura Wnętrz na Wydziale Architektury Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Prowadzi II Pracownię Podstaw Projektowania Architektury Wnętrz. Czynnie uczestniczy w projektach oraz sesjach naukowych związanych tematycznie z percepcją architektury, a także konferencjach naukowych dotyczących zagadnień projektowania dla niewidomych i słabowidzących.

formularz zgłoszeń

SŁYSZENIE

termin | 11–12 lutego 2023, sobota – niedziela, godz. 10–17

osoba prowadząca | Marcin Dymiter
Muzyk, improwizator, field recordist (zbieracz nagrań terenowych). Porusza się w obszarze elektroniki, muzyki improwizowanej. Tworzy instalacje dźwiękowe, słuchowiska radiowe, muzykę do filmów, spektakli, wystaw i przestrzeni publicznych. Gra do filmów niemych. Prowadzi autorskie warsztaty dźwiękowe oraz działania przybliżające ideę field recordingu.

 

formularz zgłoszeń

CZUCIE

termin | 25–26 lutego 2023, sobota – niedziela, godz. 10–17

osoba prowadząca | Agata Gregorkiewicz
Tancerka, nauczycielka tańca współczesnego i improwizacji, praktyczka terapeutycznego wymiaru tańca. Absolwentka paryskiego Uniwersytetu Paris VIII na kierunku tańca i sztuk performatywnych oraz zapisu ruchu w paryskim konserwatorium (CNSMDP). Szkoliła się w kierunku tańca współczesnego na wielu warsztatach w Polsce i za granicą m.in. Passing Through Only oraz 60 days improvisation Davida Zambrano.

formularz zgłoszeń