Zaprosiliśmy do współpracy badaczy, którzy zajmują się stocznią. Dzięki nim podczas comiesięcznych wykładów z cyklu „Dźwigamy historię” mamy szansę poznać różne aspekty życia Stoczni Gdańskiej na przestrzeni wielu dekad jej życia. Ten projekt adresowany jest przede wszystkim do miłośników historii Gdańska, regionu, jak i samego zakładu, przewodników turystycznych i nauczycieli.

Stocznia Gdańska i jej bogata, ponad 170-letnia historia jest tematem bardzo rozległym. Dotychczas uwagę badaczy skupiała przede wszystkim jako miejsce narodzin Solidarności.
– Na wystawie STOCZNIA próbujemy zdefiniować to miejsce i jego dziedzictwo na nowo, pokazujemy różne jego oblicza, nierzadko zaskakujące i szerzej nieznane. Jednak ekspozycja rządzi się swoimi prawami i pewne, niezwykle ciekawe tematy zostały jedynie zasygnalizowane. W poczuciu pewnego niedosytu zrodził się pomysł, aby pogłębić wybrane wątki, które nie doczekały się jeszcze swoich opracowań – opowiada dr Magdalena Staręga, koordynatorka merytoryczna wystawy STOCZNIA, która zajmuje się w ECS dziedzictwem stoczniowym. – Zaprosiliśmy do współpracy badaczy, którzy zajmowali się stocznią i są specjalistami w danych tematach. Dzięki nim mamy szansę poznać stocznię jeszcze bliżej. Krótko mówiąc, chcemy dźwignąć tę wiedzę i udostępnić wszystkim zainteresowanym, zarówno miłośnikom historii Gdańska, regionu, jak i samego zakładu.

Projekt zrealizowano we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, z którym związana jest większość prelegentów.

Burzyć czy chronić? Stoczniowe dziedzictwo materialne na przestrzeni dwóch ostatnich dekad

prelegentka | dr Magdalena Staręga, Europejskie Centrum Solidarności / Uniwersytet Gdański – historyczka sztuki zajmująca się m.in. zagadnieniem architektury nowoczesnej oraz dziedzictwem kulturowym Stoczni Gdańskiej, wykładowczyni Uniwersytetu Gdańskiego

Stocznia Gdańska jest bezsprzecznie miejscem wyjątkowym w skali Polski i Europy, o unikalnym, wielowymiarowym dziedzictwie. Nim jednak jej materialną tkankę objęto ochroną konserwatorską, wiele budowli bezpowrotnie zniknęło z przestrzeni dawnego zakładu. Były wśród nich obiekty o walorach architektonicznych, a przede wszystkim o wartości historycznej. Tematem prelekcji jest analiza ewolucji stosunku do wartości stoczniowego dziedzictwa, jego urzędowej ochrony, a także bilans zysków i start sporządzony w okolicznościach rodzenia się na jej terenie Młodego Miasta, nowoczesnej dzielnicy Gdańska.

Partner