Wojciech Charkin (1947–2019)
Wykładowca akademicki, przewodnik oraz instruktor przewodnictwa i krajoznawstwa, świadek historii i bohater wystawy stałej ECS

Urodził się w 1947 roku w Gdyni. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Był wieloletnim pracownikiem Politechniki Gdańskiej oraz wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W sierpniu 1980 roku uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej. Współredagował oświadczenie dziennikarzy przeciwko celowej dezinformacji społeczeństwa na temat sytuacji na Wybrzeżu (dokument przeszedł do historii jako tzw. zeszyt Charkina). Autor reportażu o sierpniowym strajku w SG Kiedy niemożliwe stało się możliwe, opublikowanego w ogólnopolskim piśmie studenckim „Politechnik” (nr 30, 12.10.1980). Działał w opozycji, kolportował podziemne wydawnictwa oraz współpracował z pismem „Solidarność” Regionu Gdańskiego. Po 1989 roku został dziennikarzem i redaktorem „Tygodnika Gdańskiego”. Zasiadał w Radzie Nadzorczej Radio Gdańsk S.A., będąc m.in. jej przewodniczącym.

Wojciech Charkin był jednym z przedstawicieli powojennego pokolenia Polaków, które walnie przyczyniło się do odzyskania przez nasz kraj suwerenności. W latach 1980–1981 działacz Komisji Zakładowej „Solidarności” na PG, a następnie współpracownik struktur podziemnych związku. Po 1989 roku dziennikarz Tygodnika Gdańskiego „Solidarność”. Współorganizator kampanii wyborczych do parlamentu i samorządów w wolnej Polsce. Wychowawca młodzieży, której przekazywał swoją wiedzę, ale także mądrą miłość Ojczyzny. Przyjaciel ludzi. W każdej chwili miał dla nich czas, a napotkanych na swej drodze zarażał radością życia i ciekawością świata – patrona Akademii Przewodnickiej wspominali koleżanki i koledzy z gdańskiego środowiska dziennikarskiego.
Wojciech Charkin był nauczycielem i mistrzem dla wielu pokoleń trójmiejskich przewodników, autorem wielu publikacji promujących województwo pomorskie, wielki, miłośnikiem Gdyni. Wstąpił do PTTK w 1967 roku. Współorganizował ruch przewodnicki na Pomorzu, pełnił rolę kierownika kursów przewodnickich i wieloletniego wykładowcy, wiceprezesa Koła Przewodników i prezesa Komisji Rewizyjnej PTTK Oddziału Gdańskiego. Jego pracę wielokrotnie nagradzano, m.in. wyróżnieniami Nauczyciel Kraju Ojczystego, Zasłużony Przewodnik PTTK, Złotą Honorową Odznaką PTTK oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem „Za zasługi dla turystyki”.